MOTTO TYGODNIA

 "Si illos obliviscor, Tu, Deus in caelis,

me oblivere! "

"Jeżeli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie,

zapomnij o mnie" (A.Mickiewicz)

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.