I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

budynek szkoły I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie budynek szkoły . budynek szkoły .

Nasza drużyna w finale Turnieju Debat Historycznych IPN

Miło nam poinformować, że drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie w składzie: Katarzyna Kiebała (absolwentka szkoły), Laura Grębowska z kl. 3bs, Julia Wiater i Szymon Urbanek z kl. 3ag zakwalifikowała się do finału Turnieju Debat Historycznych IPN. De eliminacji centralnych przeszło 8 drużyn z całej Polski. Nasza drużyna w półfinałach pokonała drużyny z liceów w Warszawie, Gdańsku i Skarżysku Kamiennej. Opiekunem drużyny jest prof. Katarzyna Milcarek-Mróz. Rywalizacja finałowa drużyn będzie miała miejsce 20 września w Warszawie w Sejmie RP.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Stypendium szkolne

Informujemy, że o stypendium szkolne mogą ubiegać się:
 uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną i materialną. tj. zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, wyrok w sprawie o alimenty itp.

Spotkanie z rodzicami

Zapraszamy na spotkania rodziców z wychowawcami klas.
Spotkania odbędą się 14 września br. (wtorek) w reżimie sanitarnym, prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności.
Plan spotkań:

dla klas I – o godz. 17:15 odbędzie się spotkanie z dyrekcją szkoły w sali gimnastycznej, a następnie w wyznaczonych salach lekcyjnych: 
sala 24 – kl. I A, 
sala 10 – kl. I B, 
sala 21 – kl. I C, 
sala 17 – kl. I D, 
sala 4 – kl. I E,  

dla klas II – o godz. 17:30 w wyznaczonych salach lekcyjnych:  
sala 22 – kl. II A,  
sala 16 – kl. II B,  
sala 38– kl. II C,  
sala 14 – kl. II D,  
sala 13 – kl. II E,  

dla klas III po gimnazjum – o godz. 17:30 w wyznaczonych salach lekcyjnych: 
sala 42 – kl. III AG,  
sala.41 – kl. III BG,  
sala 39 – kl. III CG,  
sala 12 – kl. III DG, 
sala 40 – kl. III EG,  
sala 34 – kl. III FG, 

dla klas III po szkole podstawowej – o godz. 17:15 w wyznaczonych salach lekcyjnych:  
sala 24 – kl. III AS, 
sala 21 – kl. III BS, 
sala 10 – kl. III CS, 
sala 17 – kl. III DS, 
sala 4 – kl. III ES 
sala 44 – kl. III FS, 

Informujemy również, że w trakcie spotkania będzie zbierana składka na Radę Rodziców. Płatności będzie można dokonać gotówką lub kartą.

Podcast Roku – Konkurs imienia redaktora Janusza Majki wystartował

Od 1 września do 15 października można wysyłać zgłoszenia do Konkursu imienia redaktora Janusza Majki na Podcast Roku. Najlepszych Twórców wyłoni kilkunastoosobowe Jury. Zwycięzców poznamy na gali finałowej
w Rzeszowie pod koniec listopada.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Nagroda dla debiutantów, będzie mieć charakter nie tylko pieniężny, ale będzie również pakietem profesjonalnego wsparcia budowy i rozwoju  podcastów w aspekcie dziennikarskim, marketingowym, technicznym. Przewidziano również przyznanie nagrody dla najlepszego podcastu stworzonego przez uczniów szkół średnich oraz wyróżnienia dla marek zlecających podcasty i wspierających ten gatunek.

Oznaczenia grup językowych w roku szkolnym 2021/2022

Oznaczenia grup językowych dla klas trzecich (po sz. podstawowej) w podziale godzin na stronie www szkoły:                                                                               
Kod grupy:
p11        3As1, 3As2, 3As3, 3As4, 3As5, 3As6                       
p12        3As7, 3As8, 3As9, 3As10, 3As11, 3As12                
p21        3Ns1, 3Hs1, 3Hs4                            
p22        3Ns2, 3Ns4, 3Hs2, 3Hs5               
p23        3Fs1, 3Ns3, 3Ns5, 3Hs3, 3Hs6    

Oznaczenia grup językowych dla klas trzecich (po gimnazjum) w podziale godzin na stronie www szkoły:            
Kod grupy:                         
j11          3Ag1, 3Ag2, 3Ag3, 3Ag4, 3Ag5, 3Ag6                     
j12          3Ag7,3Ag8, 3Ag9, 3Ag10, 3Ag11, 3Ag12                               
j21          3Ng1, 3Ng3, 3Hg1, 3Hg4                             
j22          3Ng2, 3Ng4, 3Hg2, 3Hg5                             
j24          3Fg1, 3Ng5, 3Hg3, 3Hg6                              

Oznaczenia grup językowych dla klas pierwszych w podziale godzin na stronie www szkoły:
Kod grupy:                         
o11        A1, A2, A3, A4, A5                          
o12        A6, A7, A8, A9, A10                        
o21        N1, N3, H1, H5                 
o22        N2, H4                 
o23        F1, N4, H2, H3  

Oznaczenia grup językowych dla klas drugich w podziale godzin na stronie www szkoły:              
Kod grupy:                         
x11         2A1, 2A2, 2A3, 2A4, 2A5                             
x12         2A6, 2A7, 2A8, 2A9, 2A10                           
x21         2N1, 2N3, 2H1, 2H4                       
x22         2N2, 2H2, 2H5                  
x23         2F1, 2H3, 2H6   

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1 września.

Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się w Kościele pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie ul. 3-go Maja o godzinie 9.00. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Klasy pierwsze zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 10.00 na dziedzińcu szkoły, a w przypadku deszczu – na sali gimnastycznej. Po uroczystości uczniowie pod opieką wychowawców przejdą na spotkanie do sal.

Klasy drugie i trzecie spotykają się o godzinie 10.15 bezpośrednio w salach z wychowawcami.

Wykaz sal na plakatach i telebimie.

Apelujemy o zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w okresie pandemii.

Dyrektor Szkoły
Piotr Wanat

Sukcesy w konkursie literackim

Z przyjemnością przedstawiamy wyniki konkursu na esej pn. ,,Jak koronawirus zmienił moje życie”, organizowanego przez Elżbietę Łukacijewską Poseł do Parlamentu Europejskiego. Wpłynęło 55 prac, z których wyłonione zostały 3 zwycięskie eseje oraz trzy wyróżnienia. Jury w szczególności zwracało uwagę na oryginalność ujęcia tematu, walory literackie i poprawność językową.
Zwycięzcy:
I miejsce-  Dominika Kontek kl. 3a
II miejsce-  Agnieszka Szela kl. 1a

Serdecznie gratulujemy!
Opiekunką uczennic jest p. K. Mikluszka.

Laureatka konkursu na esej

Miło nam poinformować, że Julia Wiater z klasy 2 ag została laureatką I Podkarpackiego Konkursu na Esej  pt. „Młodzież w czasie wyzwań pandemii COVID-19”. Do wygrania były trzy stypendia w wysokości 25 tys. zł każde – do przeznaczenia na pokrycie kosztów studiów na wybranym kierunku oferowanym przez Collegium Humanum w stolicy Podkarpacia. Studiować można Psychologię (studia jednolite magisterskie, stacjonarne lub niestacjonarne) albo Pedagogikę (studia I i II stopnia, stacjonarne lub niestacjonarne).

Serdecznie gratulujemy!
Opiekunką uczennicy jest p. Agnieszka Jurczak

Literackie spotkania z tekstami kultury

Z przyjemnością informujemy, że Patrycja Wójcik z kl. II bg zajęła I miejsce w konkursie zorganizowanym przez Sekcję Dydaktyków Koła Naukowego Polonistów w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego  „Literackie spotkanie z tekstami kultury” – motyw przewodni – malarstwo polskie przełomu XIX-XX wieku. Patrycja napisała wiersz “Ars corporis” inspirowany obrazem W. Podkowińskiego “Szał uniesień”.

Opiekunką uczennicy jest p. prof. Małgorzata Byszuk.

Serdeczne gratulacje!

Sukces w konkursie

logo konkurs Kresy

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że uczeń kl. 2 ag Bartosz Łapkowski został zwycięzcą etapu centralnego III edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. 1. miejsce zapewniła mu  multimedialna praca opisującą życie i dokonania pani W. Łapkowskiej, próbującej utrzymać resztki polskości w łotewskim (po II wojnie sowieckim) Dyneburgu. Nagrodą dla ucznia i opiekuna jest kilkudniowy wyjazd zagraniczny.

Bartoszowi i wspierającym go Rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Opiekunem ucznia jest prof. Marcin Świętoń.

Rajd rowerowy Kolbuszowa

12 czerwca br. młodzież naszej szkoły wzięła udział w  rowerowym rajdzie do Kolbuszowej, pokonując z dojazdem do domu trasę o długości blisko 100 km. Podczas rajdu mieliśmy okazję oglądnąć urokliwe zakątki Rezerwatu Przyrody Zabłocie oraz Muzeum Kultury Ludowej i Parku Etnograficznego w Kolbuszowej. Rajd rowerowy był również doskonałą okazją do promocji aktywności fizycznej i zdrowotnej tak potrzebnej po trudnym okresie nauki zdalnej.

Szczególne podziękowania należą się p. M. Kozioł, która zadbała o kulinarną stronę przedsięwzięcia po królewsku goszcząc rowerzystów.

Opiekunami rajdu byli: prof. Filip Dulla i prof. Marcin Świętoń.

postój
postój
przed szkołą koniec trasy
postój

Kolejny sukces w Olimpiadzie

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że uczeń kl. 2 ag Aleksander Oleszek uzyskał tytuł laureata XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy.
Aleksander zajął 9. miejsce spośród ponad tysiąca uczestników Olimpiady, wykazując się uniwersytecką wiedzą w dziedzinie militariów i wojska polskiego okresu średniowiecza. Uzyskał bardzo dobre (w niektórych przypadkach najlepsze) wyniki w siedmiu konkurencjach: 1. Broń i barwa 2. Eksponat muzealny 3. Malarstwo batalistyczne 4. Geografia militarna 5. Bitwa pod Grunwaldem 6. Heraldyka 7. Zabytek Warszawy rozwiązując testy i wcielając się w rolę przewodnika po Muzeum Wojska Polskiego i naszej stolicy.
Uroczysta gala kończąca finał Olimpiady połączona była ze złożeniem kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz zwiedzaniem Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Aleksandrowi i wspierającym go Rodzicom składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów.
Opiekunem Aleksandra jest prof. Marcin Świętoń.

Sukces w dziedzinie chemii

Z przyjemnością informujemy, że Weronika Lorenowicz, uczennica klasy 2 cs, została laureatką I miejsca VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla młodzieży szkolnej organizowanego przez Uniwersytet Śląski. Uczennica wyhodowała kryształ winianu potasowo-sodowego C4H4KNaO6 x 4H2O (sól Seignette’a), który w ocenie jury został uznany najpiękniejszm spośród setek nadesłanych z całej Polski. Nagrodą w tegorocznej edycji konkursu jest indeks Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunek fizyka oraz wysokiej klasy smartfon.

Weronice i jej opiekunce Pani Ewie Borowskiej-Brzozie serdecznie gratulujemy!

Dwa tygodnie w Portugalii

 
Jeśli lubisz:
✔ zwiedzać ciekawe miejsca,
✔ uczyć się języków
✔ poznawać nowych ludzi i kultury
✔ współpracę w grupie
 
Ta wiadomość jest właśnie dla Ciebie!
Przed nami wyajazd na dwa tygodnie do szkoły partnerskiej w Portugalii.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w przedsięwzięciu „Za wolnością i chlebem – emigracyjne wybory Polaków i Portugalczyków”, realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wyjazd zorganizowany będzie w nadchodzącym roku szkolnym 2021/2022 i zostanie opłacony z dofinansowania otrzymanego przez szkołę.
 
Co należy zrobić:
🔅 Wypełnij kartę zgłoszenia oraz kartę samooceny (dostępne również w sekretariacie szkoły),
🔅 Poproś nauczyciela uczącego lub wychowawcę o napisanie krótkiej rekomendacji
🔅 Złóż ww. dokumenty w sekretariacie w terminie do 18.06.2021 r.
 
Następnie  koordynatorzy wyjazdu skontaktują się z Tobą i ustalą termin rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegóły rekrutacji dostępne są w regulaminie oraz u pana Leszka Posiewały.
 
Spiesz się, liczba miejsc jest ograniczona! A Portugalia czeka na Ciebie!  🧡🧡🧡

Sukces w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej

Olimiada Ekologiczna

Niezmiernie miło nam poinformować, że Paulina Piatczyc uczennica klasy 2fs została laureatką etapu centralnego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Opiekunem uczennicy jest p. Ewa Świdrak.

Serdecznie gratulujemy!

Program “Nie zagubić talentu”

Zapraszamy do zapoznania się z Programem „Nie zagubić talentu”.
Program jest w całości finansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego i ma na celu rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół województwa podkarpackiego.
Celem Programu jest:
 – zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży,
 – wspierania uczniów województwa podkarpackiego w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań,
 – promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej,
 – doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej.
Program „Nie zagubić talentu: skierowany jest do uczniów, którzy ukończyli co najmniej klasę szóstą szkoły podstawowej i obejmuje:
 – stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe,
 – stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne,
 – nagrody pieniężne.

Więcej informacji www.podkarpackie.pl

Pokochasz naszą szkołę: rzetelność, doświadczenie, skuteczność

Back to top