– marswie

W poniedziałek odbyło się spotkanie finalizujące projekt „Seniorzy dla szkoły, szkoła dla seniorów”. Dzięki przedsięwzięciu trwającym od marca 2022 r. młodzież naszej szkoły weszła w głębsze niż do tej pory relacje z osobami starszymi, a seniorzy mogli poczuć się istotną częścią społeczeństwa. Innowacyjność projektu polegała również na poszerzeniu zakresu działalności placówki o elementy …

2 listopada młodzież klas pierwszych i czwartych uczestniczyła w rajdzie rowerowym do miejscowości Blizna, gdzie mieliśmy okazję oglądać poligon doświadczalny rakiet V 1 i V 2 z okresu II wojny światowej. Podczas przejazdu trasą liczącą 70 km …

Szkolne Koło PTTK zaprasza na jesienne wędrowanie po Beskidzie Niskim. Rajd odbędzie się 11 października 2022 r. Będziemy wędrować łatwym, widokowym szlakiem z Nowego Żmigrodu do Chyrowej. Czas przejścia ok. 4 godz. Zgłoszenia i wpłaty w wysokości 40zł przyjmują prof. …

2 września odbyło się ogólnopolskie sympozjum naukowe zorganizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Było ono kolejną okazją do popularyzacji postaci i dokonań wychowanka I Liceum Ogólnokształcącego (ówczesnego c. k. Gimnazjum), konstruktora pierwszej na świecie lampy naftowej Ignacego Łukasiewicza. …