– Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna jest czynna w trakcie nauki zdalnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-13:00. 

Back to top