– Rekrutacja


ILO w Rzeszowie

lieum-srebro-2021 ILO Złota szkoła praworządności 2021

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Rodzaj czynności

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 17 maja 2021r.

do 21 czerwca 2021 r.

2. Uzupełnienie …

OFERTA SZKOŁY:
  • nauczanie języków obcych nowożytnych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski na wszystkich poziomach, organizowane w grupach międzyoddziałowych, z podziałem według stopnia zaawansowania,
  • udział w lekcjach prowadzonych pod patronatem Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  • zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe, fakultety dla maturzystów, koło PTTK, fotograficzne, …