– Samorząd Uczniowski


Przewodnicząca: Alicja Grążka

I Zastępca Przewodniczącej: Maja Tomasiak

Departament Kreatywny: - Alicja Grążka, Maja Tomasiak, Anna Górak, Asia Żebracka
Departament Ekologii i Społeczeństwa: --Laura Grębowska, Paulina Piatczyc, Magdalena Rosół
Departament Sportu: --Asia Żebracka, Paulina Piatczyc

Back to top