– Stałe

Dorota Rakocy

Pracuję w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach).
Pomagam i towarzyszę młodzieży w skonstruowaniu jak najbardziej optymalnych rozwiązań dla sytuacji, w której się znalazła.

Pomagam młodzieży:

  • radzić sobie ze stanami emocjonalnymi
  • pokonać kryzysy rozwojowe i sytuacyjne
  • zrozumieć i akceptować siebie
  • poprawić lub budować relacje z innymi
  • skuteczniej funkcjonować

Założyłam i prowadzę od 1999 roku Koło Wiedzy Psychologicznej dla młodzieży …

KLUB ABSOLWENTA PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W RZESZOWIE.

Cel działania:
Klub Absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego powstał 15 lat temu z inicjatywy absolwentów szkoły będących członkami Fundacji Pomocy Szkole im ks. Stanisława Konarskiego. Celem powołania Klubu była chęć wyjścia naprzeciw oczekiwaniom naszych absolwentów. W czasie zjazdów maturalnych podkreślali wielokrotnie …

Ochrona RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego,  adres: ul. …

Fundacja Pomocy Szkole

Fundacja Pomocy Szkole
im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie

organizacja pożytku publicznego wpisana do
KRS pod nr: 0000071041
adres: 35-030 Rzeszów, ul. 3 Maja 15
nr konta: 06 2340 0009 0320 …