– Stałe

DANE KONTAKTOWE
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie
ul. 3 Maja 15
35-030 Rzeszów

tel. (017) 748 28 20
fax. (017) 748 28 30

email: sekretariat@1lo.rzeszow.pl
inspektor ochrony danych: iod1@erzeszow.pl

Administratorzy strony (nauczyciele)
Daniel Betleja dabe@1lo.rzeszow.pl
i inni...

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie im. ks. Stanisława Konarskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie im. ks. Stanisława Konarskiego: https://1lo.rzeszow.pl/ Daty publikacji i aktualizacji: Data …
Back to top