– Stałe

Dorota Rakocy

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła także I podstawowy i II zaawansowany stopień TSR -  Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (psychoterapia krótkoterminowa) oraz liczne szkolenia specjalistyczne w tym nurcie. Jest członkiem PSTTSR – Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyła inne liczne szkolenia specjalistyczne.

Pomagam i towarzyszę młodzieży …

KLUB ABSOLWENTA PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W RZESZOWIE.

Cel działania:
Klub Absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego powstał 15 lat temu z inicjatywy absolwentów szkoły będących członkami Fundacji Pomocy Szkole im ks. Stanisława Konarskiego. Celem powołania Klubu była chęć wyjścia naprzeciw oczekiwaniom naszych absolwentów. W czasie zjazdów maturalnych podkreślali wielokrotnie …

Ochrona RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego,  adres: ul. …

Fundacja Pomocy Szkole

Fundacja Pomocy Szkole
im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie

organizacja pożytku publicznego wpisana do
KRS pod nr: 0000071041
adres: 35-030 Rzeszów, ul. 3 Maja 15
nr konta: 06 2340 0009 0320 …