– Stałe

Rada Rodziców


Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021

Marzena Cierpich - przewodnicząca
Agata Kopacka - zastępca przewodniczącej
Marcin Steciak - skarbnik
Barbara Widlarz - sekretarz

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy wpłacać na konto:
11 1020 …

Grono pedagogiczne
DYREKCJA LICEUM

Piotr Wanat

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KS. ST. KONARSKIEGO

*IN PRAETERITO POSTERITAS * Praca w Liceum ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój uczniów, jej cele zostały sprecyzowane w oparciu o najważniejsze dokumenty państwowe. Do opracowania koncepcji pracy szkoły wykorzystaliśmy również Statut I Liceum Ogólnokształcącego, Program Wychowawczy Szkoły, oraz Szkolny Program Profilaktyki. Bardzo istotną podbudowę stanowi historia tej …