– Stałe

Budynek szkoły

COLLEGIUM RESOVIENSE

I Liceum Ogólnokształcące to jedna z najstarszych szkół średnich w Polsce. Ufundowana została w 1658 r. przez Zofię Pudencjannę Ligęzów i jej szwagra księcia Jerzego Lubomirskiego - hetmana i marszałka Polski. Erygowana została …

STANISŁAW KONARSKI (1700-1773)

Stanisław Konarski, właściwie Hieronim Franciszek Konarski (imię Stanisław ks. Konarski przyjął dopiero w zakonie pijarskim) urodził się 30 września 1700 roku w Żarczycach Większych (w obecnych Żarczycach Dużych), pisarz, publicysta, pedagog, reformator szkolnictwa, poeta i dramaturg, pijar.

W roku 1709 jako dziesięcioletni chłopiec został umieszczony w kolegium pijarskim w Piotrkowie, gdzie przebywało już dwóch …

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie im. ks. Stanisława Konarskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie im. ks. Stanisława Konarskiego: https://1lo.rzeszow.pl/ Daty publikacji i aktualizacji: Data …
Back to top