– Stypendia

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych, w roku szkolnym 2021/2022 Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekty stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
⦁ Projekt pn. ,,Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny …

Informujemy, że o stypendium szkolne mogą ubiegać się:
 uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia …

Zapraszamy do zapoznania się z Programem „Nie zagubić talentu”. Program jest w całości finansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego i ma na celu rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół województwa podkarpackiego. Celem Programu jest:  - zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży,  - wspierania uczniów województwa podkarpackiego w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań,  - promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej,  - doprowadzenie do wzrostu aspiracji …

Back to top