– Deklaracja przeciw wojnie

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie wyraża pełne poparcie dla obywateli Ukrainy broniących integracji terytorialnej własnego państwa. 
I Liceum stanowczo potępia napaść na Naszego Sąsiada i używanie wobec Niego przemocy. Rosja brutalną agresją na Ukrainę złamała wszelkie obowiązujące prawa, umowy międzynarodowe i standardy obowiązujące w cywilizowanym świecie.  
Wyrażamy pełną solidarność z całym narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego państwa. Deklarujemy również włączenie się we wszelką możliwą pomoc w tych ciężkich chwilach. 

W imieniu Społeczności I Liceum  

Dyrektor Piotr Wanat 

Przewodnicząca SU Joanna Żebracka 

Pokochasz naszą szkołę: rzetelność, doświadczenie, skuteczność

Back to top