Warsztaty ADAMED SmartUP Academy

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej w partnerstwie z Fundacją Grupy Adamed rozpoczyna realizację projektu  dedykowanego młodzieży zainteresowanej rozwijaniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk biologiczno-chemicznych, która będzie mogła uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach warsztatowo-wykładowych.
By aplikować, napisz w kilku zdaniach (maksymalnie 50 słów), dlaczego właśnie Ty powinieneś być zaproszony do udziału w ADAMED SmartUP Academy. 
Dorota Rakocy
Czytaj więcej: https://adamedsmartup.pl/warsztaty-pw/