WYMIANA Z HISZPANIĄ – spotkanie dla rodziców

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne rodziców uczniów, którzy biorą udział w wymianie ze szkołą w Madrycie, które odbędzie się w środę 28. 02 o godzinie 18.00 w sali nr 4.
Gabriela Gniewek i Małgorzata Grechuta