Ogólnopolskie Biennale Plastyczno-Fotograficzne „Przyroda”

Tematyka Biennale nawiązuje do szeroko rozumianej problematyki wysiłków człowieka podejmowanych dla ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń zasobów otaczającej nas przyrody.Prezentacja jej piękna, upowszechnianie jej symboliki - to jedna ze skuteczniejszych metod oddziaływania na świadomość społeczeństwa. Ocenie Jury Biennale podlegają: prace plastyczne: malarstwo, rysunek (format min. A-3), grafika warsztatowa (bez limitu formatu), grafika projektowa (znaczek pocztowy, znak graficzny – format A-4, plakat wyłącznie na formacie B-2), mono- i politypia (bez limitu formatu), zrealizowane technikami trwałymi; prace fotograficzne barwne i czarno-białe o formacie minimalnym 15 x 21 cm (wyłącznie oryginalne!).
Zapraszamy do udziału w konkursie i prosimy o złożenie prac w terminie do 20.04.2018 r. u koordynatorek konkursu: p. Iwony Piatczyc i p. Doroty Rakocy. Czytaj więcej: http://konkursydladzieci.eu/zobacz/ogolnopolskie-biennale-plastyczno-fotograficzne-dzieci-i-mlodziezy-przyroda/