MOTTO TYGODNIA 
Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit.
"Nie było wielkiego geniuszu
bez domieszki szaleństwa."
 Seneka Młodszy, De tranquillitate animi 17.10

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

office365info

Wojewódzki konkurs na plakat z hasłem antytytoniowym

1
ko logo z tlem
 
 
 
 
 
 
 
Do Konkursu można zgłaszać  prace plastyczne przygotowane w formacie  A3 lub A2. Każda praca powinna mieć swój tytuł. Przed przygotowaniem pracy należy zapoznać się z regulaminem konkursu. Prace konkursowe można składać do 10.05.2018r. u p. pedagog Doroty Rakocy.
Druki załączników niezbędnych do udziału w konkursie można otrzymać u p. pedagog.
Czytaj więcej: REGULAMIN

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.