Wojewódzki konkurs na plakat z hasłem antytytoniowym

1
ko logo z tlem
 
 
 
 
 
 
 
Do Konkursu można zgłaszać  prace plastyczne przygotowane w formacie  A3 lub A2. Każda praca powinna mieć swój tytuł. Przed przygotowaniem pracy należy zapoznać się z regulaminem konkursu. Prace konkursowe można składać do 10.05.2018r. u p. pedagog Doroty Rakocy.
Druki załączników niezbędnych do udziału w konkursie można otrzymać u p. pedagog.
Czytaj więcej: REGULAMIN