Uwaga uczniowie klas trzecich

PROSZĘ O ZWROT KSIĄŻEK

DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

DO  23  KWIETNIA  2018r.