MOTTO TYGODNIA 
Non qui parum habet,
sed qui plus cupit, pauper est.
"Nie ten jest biedny,  kto posiada mało, 
lecz ten,  kto pragnie więcej."
Lucius Annaeus Seneca
 
 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Archiwum wiadomości

office365info

„Kształcimy nowocześnie – doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum”

 

2 barwy rp poziom bez ramki rgb3 podkarpackie przestrzen otwarta4 EU EFS rgb 1 1FE Program Regionalny rgb 1

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie realizuje projekt: „Kształcimy nowocześnie – doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum”

Cel projektu:
Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie aktywnych metod nauczania, metody eksperymentu i korzystania z narzędzi TIK. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce dydaktycznej i sprzęt TIK.

Wartość projektu: 986 688,55 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 838 685,26 PLN

CELE SZCZEGÓŁOWE
1.  Doposażenie ILO w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK  pracowni 
2.  Podniesienie kompetencji  nauczycieli I LO w zakresie:
-Aktywizujących metod w nauczaniu,
-Metody eksperymentu w procesie nauczania,
-Korzystania z narzędzi TIK w nauczaniu oraz włączania ich w proces nauczania. 3. Podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów, tj. z zakresu TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych.

Realizacja proj. przyczyni się do osiągnięcia celu szczeg. 1,2 RPO WP 2014-2020, w następujący sposób:
1. Doposażenie ILO w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK pracowni stworzy warunki do realizacji nowoczesnego procesu kształcenia ukierunkowanego na rozwijanie i kształtowanie wśród ucznów kompetencji kluczowych. 
2. Przeszkolenie nauczycieli przedmiotów ogólnych,  z zakresu wykorzystywania TIK w nauczaniu, aktywnych metod kształcenia, w tym metody eksperymentu przyczyni się wzrostu kompetencji nauczycieli.
3. Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z zakresu TIK i nauk matematematyczno - przyrodniczych prowadzona metodami aktywnymi, metodą eksperymentu, przy wykorzystaniu TIK pozwoli na „samodzielne działanie„ wśród uczniów, co bezpośrednio wpłynie na podniesienie ich kompetencji kluczowych.

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.