MOTTO TYGODNIA 
 Omne ignotum pro magnifico.
"Wszystko, co nieznane,
wydaje się wspaniałe."
 Publius Cornelius Tacitus

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

office365info

FestiwalSzkolnychTeatrowObcojezycznych

XVII Festiwal Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprosić uczniów Państwa Szkoły do wzięcia udziału
w XVII Festiwalu Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych,
który odbędzie się w dniach 4 kwietnia 2016 roku w Teatrze Maska.

Organizatorami festiwalu są I Liceum Ogólnokształcące
im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie, Teatr Maska w Rzeszowie
oraz Fundacja Pomocy Szkole im. ks. Stanisława Konarskiego.

Impreza odbywa się pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Rzeszowa
oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Warunkiem udziału w festiwalu jest:

 • przygotowanie przedstawienia w języku obcym (zgodnie z regulaminem FSzTO),
 • przesłanie skanu uzupełnionej karty uczestnictwa na adres sekretariat@1lo.rzeszow.pl w terminie do 31 stycznia 2016r.,
 • przygotowanie nagrania co najmniej dziesięciominutowego fragmentu sztuki i przesłanie go drogą pocztową (płyta CD lub DVD) do 20 lutego 2015r., na adres I Liceum Ogólnokształcące, ul 3 maja 15,  35-030 Rzeszów.
 • przygotowanie plakatu prezentującego sztukę.

 

Strona festiwalu       http://fszto.1lo.rzeszow.pl/

 

Regulamin

1. Celem festiwalu jest rozwój zainteresowań i zdolności teatralnych oraz językowych młodzieży województwa podkarpackiego.

2. W festiwalu mogą wziąć udział grupy teatralne wraz z opiekunem działające w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego.

3. Zaprezentowane sztuki muszą być przedstawione w całości w języku obcym i nie mogą trwać krócej niż 25 minut ani dłużej niż 45 minut.

4. W przeglądzie finałowym udział wezmą przedstawienia zakwalifikowane przez jury na podstawie nagrań i opisów sztuk dostarczonych przez zespoły do I LO w Rzeszowie, najpóźniej do dnia 31 stycznia 2015r.

5. Poziom artystyczny i językowy sztuk oceniać będzie jury powołane przez organizatorów festiwalu.

6. Dla uczestników przewidziano atrakcyjne nagrody grupowe oraz indywidualne.

 

 

XVI Festiwal Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych

logo-teatr-final-700

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprosić uczniów Państwa Szkoły do wzięcia udziału w XVI Festiwalu Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych, który odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2015 roku w Teatrze Maska.
Po kilkuletniej przerwie wracamy do organizacji imprezy, która ze względu na swą wyjątkowość i aspekty edukacyjne, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
Organizatorami festiwalu są I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie, Teatr Maska w Rzeszowie oraz Fundacja Pomocy Szkole im. ks. Stanisława Konarskiego.
Impreza odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Warunkiem udziału w festiwalu jest:

 • przygotowanie przedstawienia w języku obcym (zgodnie z regulaminem FSzTO),
 • przesłanie skanu uzupełnionej karty uczestnictwa na adres sekretariat@1lo.rzeszow.pl w  terminie do 31 stycznia 2015r.,
 • przygotowanie nagrania co najmniej dziesięciominutowego fragmentu sztuki i przesłanie go drogą pocztową (płyta CD lub DVD) do 20 lutego 2015r., na adres I Liceum Ogólnokształcące, ul 3 maja 15,  35-030 Rzeszów.
 • przygotowanie plakatu prezentującego sztukę.

Regulamin festiwalu

 1. Celem festiwalu jest rozwój zainteresowań i zdolności teatralnych oraz językowych młodzieży województwa podkarpackiego.
 2. W festiwalu mogą wziąć udział grupy teatralne wraz z opiekunem działające w szkołach ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego.
 3. Zaprezentowane sztuki muszą być przedstawione w całości w języku obcym i nie mogą trwać krócej niż 25 minut ani dłużej niż 45 minut.
 4. W przeglądzie finałowym udział wezmą przedstawienia zakwalifikowane przez jury na podstawie nagrań i opisów sztuk dostarczonych przez zespoły do I LO w Rzeszowie, najpóźniej do dnia 20 lutego 2015r.
 5. Poziom artystyczny i językowy sztuk oceniać będzie jury powołane przez organizatorów Festiwalu.
 6. Grupy zakwalifikowane do przeglądu finałowego zobowiązane są do wniesienia opłaty akredytacyjnej wysokości 30zł. od osoby dla gości korzystających z noclegów i 20 zł. od osoby dla pozostałych uczestników.

Dodatkowe informacje:
Tel. 17 748 28 20 (21)
e-mail  apastuszak@1lo.rzeszow.pl

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.