Radio Rzeszów na Święcie Paniagi

3 maja  Radio Rzeszów rozmawia z p. Dyrektorem Piotrem Wanatem oraz z uczniami I Liceum na temat wystawy historycznej przygotowanej przez szkołę z okazji Święta Paniagi.