MOTTO TYGODNIA 
Patriam amamus non quia magna,
sed quia nostra.
"Ojczyznę kochamy nie dlatego, że jest wielka, ale ponieważ jest nasza."Znalezione obrazy dla zapytania flaga polski powiewająca gif
Lucius Annaeus Seneca 
 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

office365info

Fundacja Pomocy Szkole

KRS: 0000071041 

ilo1procent640

 

Fundacja Pomocy Szkole 

im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie

 

organizacja pożytku publicznego wpisana do KRS pod nr: 0000071041

adres: 35-030 Rzeszów, ul. 3 Maja 15

nr konta: 06 2340 0009 0320 2190 0000 0013

 

"WSPIERAMY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
W ICH DĄŻENIU DO DOSKONAŁOŚCI."

 

Fundacja Pomocy Szkole im. ks. Stanisława Konarskiego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie pod tym samym patronatem, została ustanowiona przez ówczesnego dyrektora szkoły Ryszarda Kisiela oraz rodziców fundatorów- założycieli dnia 18 marca 1992 roku. Inicjatywie tej przyświecała idea uaktywnienia środowiska rodziców, nauczycieli,  uczniów, oraz organów administracji rządowej i samorządowej. Powołano ją jako Organizację Pożytku Publicznego dla podejmowania, prowadzenia i popierania wszelkich inicjatyw, które służyłyby wszechstronnemu kształceniu i wychowaniu młodzieży. Główne cele Fundacji i obszary działań to podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, świadomości narodowej i kulturowej. To także szczególna waga nadana edukacji, oświacie i wychowaniu naszych uczniów, w kontekście świetlanej tradycji tej Szkoły, jej wybitnych wychowanków jako wzorców godnych poznania i naśladowania. Stąd istotne zadanie ochrony dóbr kultury i ich kultywowanie a także upowszechnianie ekologii, zdrowego stylu życia, a w jego ramach kultury fizycznej i sportu. 

Krótki opis działania: Fundacja jest organizacją pozarządową, zrzeszającą grupę ludzi , dla których dobra pozycja i sprawne, z dobrymi wynikami edukacyjnymi, działanie jest motorem napędowym. Na czele stoi Zarząd Fundacji. Zarząd i członkowie poszukują darczyńców głównie wśród absolwentów , rodziców uczniów , nauczycieli, czyli ludzi , którym na tej szkole naprawdę zależy. Pozyskane fundusze wykorzystywane są  dla celów naukowych, kulturalnych i ekologicznych. 

Efekty: Z pozyskiwanych z niemałym trudem funduszy od sponsorów /bardzo często absolwentów Szkoły/ i wpłat 1% podatku na jej konto. Fundacja zrealizowała wiele bardzo cennych dla Szkoły i uczniów inicjatyw. Są wśród nich takie jak: całkowita organizacja i wyposażenie językowej pracowni multimedialnej/ s.42/, doposażenie kilku sal lekcyjnych w sprzęt audiowizualny i radiofoniczny, zakup nowoczesnego, wielofunkcyjnego  pianina. Prowadzone były pozalekcyjne zajęcia językowe dla naszych uczniów oraz zgodnie z zainteresowaniami zajęcia uzupełniające. Ważnym obszarem działań jest promowanie wartości nauki i pracy. Fundacja rokrocznie nagradza absolwenta wyróżnionego medalem Primus Inter Pares oraz  wyróżniających się w pracy nauczycieli. Wspiera także finansowo organizację imprez poetyckich, artystycznych, konkursów i festiwali takich jak np. Festiwal Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych, Ogólnopolska Biesiada Poetycka, koncert „I LOve”, produkcja koszulek „I LOve". Wspiera  działalność uczniów w Europejskim Parlamencie Młodzieży, udział w Olimpiadach i Konkursach przedmiotowych.  W ramach działalności Fundacji zrodził się pomysł powołania Klubu Absolwenta I LO, który dzisiaj funkcjonuje jako odrębne ciało i jest  organizatorem corocznych, wrześniowych spotkań absolwentów w murach Szkoły.

Rady i przestrogi: Uwagi, bardziej niż rady i przestrogi, dotyczą obszarów działania Fundacji.. Muszą być wybierane spośród wielu tylko te , które rzeczywiście zasługują na wsparcie ze względu na treści czy formę i zakres działań, albo te, które dodatkowo mają wpływ na  popularyzację i podtrzymywanie pozycji szkoły z takimi tradycjami. Nie można się rozdrabniać w inicjatywach, które można zrealizować przy pomocy innych środków. Działania Fundacji mają w środowisku szkolnym określoną renomę i należy ją podtrzymywać.

Sposoby upowszechniania: Działalność Fundacji nagłaśniana jest głównie w środowisku  w jakiś sposób związanym ze Szkołą. Ma swoja stronę internetową , gdzie można znaleźć podstawowe informacje. Sprawozdanie z działalności znajduje się w, jako osobny rozdział, w każdym Rocznym Sprawozdaniu Dyrektora Szkoły. Również na stronie internetowej Szkoły znajduje się informacja o Fundacji a także prośba o przeznaczenie na nią 1% podatku. Formą upowszechniania są również coroczne wrześniowe spotkania Klubu Absolwenta, którego pomysł narodził się wśród członków Fundacji.

 

Czy wiesz, że….

w I LO istnieje Fundacja Pomocy Szkole im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie celem której jest „podejmowanie, prowadzenie i popieranie wszelkich inicjatyw i działań sprzyjających wszechstronnemu kształceniu i wychowaniu młodzieży” na rzecz której można przeznaczyć 1% podatku z rozliczeń rocznych

 

Czy wiesz, że sami możemy sobie pomóc...

informując jak największą ilość osób o możliwości przekazania 1% podatku z rozliczeń rocznych na rzecz: Fundacji Pomocy Szkole im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie

 

Czy wiesz, że w ramach środków uzyskanych z tytułu 1% podatku możemy utworzyć:

 • Fundusz doposażenia Szkoły
 • Fundusz na edukację finansową młodzieży
 • Fundusz wspierania uzdolnionej młodzieży biorącej udział w festiwalach teatralnych, artystycznych, konkursach poetyckich, olimpiadach przedmiotowych oraz Europejskim Parlamencie Młodzieży
 • Fundusz na zajęcia pozalekcyjne
 • Fundusz nagród dla wybitnych uczniów i wyróżniających się nauczycieli
 • Fundusz wycieczkowy

 

Czy wiesz, że ze środków zgromadzonych na koncie Fundacji Pomocy Szkole
im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie  w ostatnich 10 latach (2000-2010):

 • wyremontowano salę 44, pomalowano salę 17
 • w 2001 r. sfinansowano szkolne zajęcia pozalekcyjne
 • organizowano kursy języków obcych
 • ufundowano roczne uczniowskie stypendium i udzielono zapomogi
 • corocznie przyznawano nagrody dla uczniów wyróżnionych tytułem „PRIMUS INTER PARES”
 • nagrodzono 8 wybitnych nauczycieli
 • organizowano wycieczki ramach cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie”
 • organizowano kolejne edycje Festiwalu Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych, Biesiady Poetyckiej i wspomagano udział naszych uczniów w Europejskim Parlamencie młodzieży
 • utworzono i wyposażono salę multimedialną 42, zakupiono 2 rzutniki multimedialne do sali 34 i 41, przekazano na rzecz zajęć z WF radiomagnetofon i deskę snowboard 

 

Dysponując odpowiednimi środkami możemy:

 • doposażyć wszystkie sale w sprzęt multimedialny
 • uprzyjemnić naukę uczniom i pracę nauczycielom
 • polepszyć warunki przebywania w Szkole
 • zapewnić warunki materialne na wspólne spędzanie czasu (szkoły jesienne, wiosenne, wycieczki, organizowanie projektów itp.)
 • uatrakcyjnić zajęcia pozalekcyjne
 • wprowadzić w życie hasło Fundacji

 

„Wspieramy uczniów i nauczycieli w ich dążeniu
 do doskonałości”

 

Założono
1992r.- do resjestru OPP w KRS wpisano 11 marca 2005r.
Lokalizacja
Rzeszów, Poland, 35-030
Informacje
OPP wpisana do KRS pod nr: 0000071041
Opis

Fundacja została ustaniowiona w celu uaktywnienia środowiska uczniowskiego, nauczycielskiego, rodzicoów, organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych na rzecz dalszego rozwoju i utrzymania prestiżu działającej od 1658r. szkoły obecni pod nazwa I-go Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie.
Informacje ogólne

Fundacja powołana jest do podejmowania, prowadzenia i popierania wszelkich inicjatyw i dziełan sprzyjających wszechstronnemu kształceniu i wychowaniu młodzieży, rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla dziedzictwa kulturowego Polski, Europy i świata.


Czy wiesz, że sami możemy sobie pomóc informując jak największą ilość osób
o możliwości przekazania
1% podatku z rozliczeń rocznych na rzecz:
Fundacji Pomocy Szkole
im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie
OPP wpisanej do
KRS pod nr: 0000071041


W ramach środków uzyskanych z tytułu 1% podatku możemy utworzyć:

•Fundusz doposażenia Szkoły
•Fundusz na edukację finansową młodzieży
•Fundusz wspierania uzdolnionej młodzieży biorącej udział
w festiwalach teatralnych, artystycznych, konkursach poetyckich, olimpiadach przedmiotowych oraz Europejskim Parlamencie Młodzieży
•Fundusz na zajęcia pozalekcyjne
•Fundusz nagród dla wybitnych uczniów i wyróżniających się nauczycieli
•Fundusz wycieczkowy


Ze środków zgromadzonych na koncie Fundacji Pomocy Szkole im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie
w ostatnich 10 latach (2000-2010):

•wyremontowano salę 44, pomalowano salę 17
•w 2001 r. sfinansowano szkolne zajęcia pozalekcyjne
•organizowano kursy języków obcych
•ufundowano roczne uczniowskie stypendium i udzielono zapomogi
•corocznie przyznawano nagrody dla uczniów wyróżnionych tytułem
„PRIMUS INTER PARES”
•nagrodzono 8 wybitnych nauczycieli
•organizowano wycieczki ramach cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie”
•organizowano kolejne edycje Festiwalu Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych, Biesiady Poetyckiej i wspomagano udział naszych uczniów w Europejskim Parlamencie młodzieży
•utworzono i wyposażono salę multimedialną 42, zakupiono 2 rzutniki multimedialne do sali 34 i 41, przekazano na rzecz zajęć z WF radiomagnetofon
i deskę snowboard


(mniej szczegółów)
Misja
"Wspieramy uczniów i nauczycieli w ich dążeniu
do doskonałości"

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.