360lecie 20180318coollogo com 105671451

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

Zapraszamy na promocję książki

Serdecznie zapraszamy na premierę pierwszej monografii naukowej Akcji Specjalnej ,,Wisła”, autorstwa prof. Jana Pisulińskiego

25 kwietnia (wtorek), o godz. 17. w księgarni Libra PL (ul. Jagiellońska 14, Rzeszów)

Plakat AkcjaWisla 566x800

 Książka Akcja Specjalna ,,Wisła" ukazuje się w 70. rocznicę przeprowadzenia największej powojennej operacji militarnej polskiego wojska, nazywanej w dokumentach tego okresu akcją specjalną „Wisła”. Jej celem była likwidacja podziemia UPA na południowo-wschodnich krańcach Polski, a jednocześnie, na polecenie rządzących komunistów przeprowadzono przymusowe przesiedlenie tamtejszej ludności ukraińskiej, łemkowskiej oraz rodzin mieszanych na poniemieckie tereny na północy i zachodzie kraju (do 31 lipca 1947 r. przesiedlono ponad 135 tysięcy osób, w tym wielu Polaków).
Książka jest pierwszą, pełną monografią akcji ,,Wisła" zajmującą się całościowo prowadzonymi w jej trakcie działaniami wysiedleńczymi i militarnymi przeciw partyzantce UPA.
Publikacja została wzbogacona o bardzo cenne, często po raz pierwszy publikowane fotografie ze zbiorów NAC, CAW, IPN, ale też z prywatnych kolekcji.

Dr hab. prof. UR Jan Pisuliński kieruje tam Zakładem Historii Najnowszej w Instytucie Historii UR. Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych, dotyczących głównie stosunków polsko-ukraińskich, m.in. Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1923 oraz Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-1947.

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.