360lecie 20180318coollogo com 105671451

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Zaloguj się

Nazwa użytkownika   Hasło   Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?  

Archiwum wiadomości

XIV Ogólnopolska Biesiada Poetycka

biesiadaPragniemy serdecznie zaprosić wszystkich młodych, utalentowanych twórców do wzięcia udziału w XIV Ogólnopolskiej Biesiadzie Poetyckiej.

„Celem imprezy jest umożliwienie młodym, uzdolnionym i ambitnym ludziom kontaktu z wybitnymi twórcami i krytykami literackimi oraz organizacja zajęć, w czasie których mogą popracować nad swoim warsztatem literackim. Wydawanie Almanachu poetyckiego jest formą promocji przyszłych ewentualnych literatów i bardzo często ich debiutem(…).Dla nich organizowaliśmy spotkania z takimi twórcami jak: Bronisław Maj, Bogdan Loebl, Jerzy Harasymowicz, Ewa Lipska, Marcin Świetlicki, Krzysztof Karasek, Janusz Szuber i Janusz Koryl oraz krytykami literackimi i naukowcami, którzy w czasie zajęć pracowali nad kształtowaniem warsztatu młodych twórców i pomagali zamykać w słowie ich przeżycia(…).”

Tegoroczna Biesiada odbędzie się w dniach 16-17 listopada. Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w imprezie. Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa znajdują się w regulaminie Biesiady. Zgłoszenia (i ewentualne pytania) proszę kierować na adres aputylo@1lo.rzeszow.pl lub do biblioteki szkolnej do 20 października 2017 roku.

 Regulamin Ogólnopolskiej Biesiady Poetyckiej
Organizatorem Ogólnopolskiej Biesiady Poetyckiej jest
I Liceum Ogólnokształcąceim. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie

1. Celem „Ogólnopolskiej Biesiady Poetyckiej” jest promowanie młodych poetów – uczniów szkół, przede wszystkim zrzeszonych w Towarzystwie Szkół Twórczych i Stowarzyszeniu Szkół Aktywnych.
2. Zainteresowani powinni nadsyłać teksty wyłącznie własnego autorstwa (5 wierszy w formie elektronicznej, podpisanych imieniem i nazwiskiem oraz wskazać wiersz do „Turnieju Jednego Wiersza”).
3. Uczestnicy zobowiązani są przesyłać wraz ze zgłoszeniem oraz tekstami zdjęcie legitymacyjne i biogram (data i miejsce urodzenia, nazwa szkoły do której uczęszcza wraz z adresem, adres domowy, ewentualne osiągnięcia literackie i adres mailowy – swój oraz szkoły, zgoda opiekuna prawnego na udział w imprezie). Brak zdjęcia i biogramu uniemożliwi publikację w Almanachu.
4. Organizatorzy dokonują wyboru utworów i zapraszają ich autorów do udziału w imprezie.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania wierszy.
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia w sekretariacie I LO akredytacji w kwocie ustalonej przez organizatorów.
7. Każdy zaproszony ma prawo do uczestnictwa w „Turnieju Jednego Wiersza”.
8. Uczestnicy „Ogólnopolskiej Biesiady Poetyckiej” zobowiązani są do ubezpieczenia we własnym zakresie.

Zgodę na udział w Biesiadzie wyrażają prawni opiekunowie uczestnika imprezy.

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.