MOTTO TYGODNIA

 Beatius est magis dare, quam accipere.
"Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu."
 Dzieje Apostolskie

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

office365info

I Ogólnopolska Olimpiada Pedagogiczna

indeks

Pierwsza olimpiada w Polsce, której zakres tematyczny obejmuje zagadnienia z dziedziny edukacji, wychowania oraz strategii udzielania pomocy dzieciom lub osobom starszym. Nagrodą w olimpiadzie jest indeks Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz nagrody Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych.
Uczniowie zainteresowani udziałem proszeni są o zgłoszenie się do p. pedagog Doroty Rakocy.

 Informator Olimpiady zostanie umieszczony z początkiem listopada 2017 roku (najpóźniej do dnia 15.11) na stronie  www.szkola-poznan.salezjanie.pl

Olimpiada składa się z III etapów:
pierwszy etap– szkolny - polega na napisaniu pracy na jeden z tematów nadesłanych przez organizatorów,  w oparciu o pozycje książkowe i zagadnienia zamieszczone w Informatorze Olimpiady;
drugi etap– polega na opisaniu indywidualnego przypadku dziecka lub osoby starszej oraz zaproponowania strategii udzielenia pomocy;
trzeci etap– ma charakter rozmowy ze specjalistami na temat przypadku nadesłanego przez uczestnika w II etapie, poprzedzonej krótką 10-ciominutową prezentacją sytuacji problemowej wraz z zaproponowanymi działaniami pomocowymi.

REGULAMIN OLIMPIADY PEDAGOGICZNEJ.pdf

HARMONOGRAM.pdf

Załącznik nr 2- zgoda na udział-oświadczenie.pdf

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.