MOTTO TYGODNIA

 Beatius est magis dare, quam accipere.
"Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu."
 Dzieje Apostolskie

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

office365info

Konkurs Wiedzy o Kulturze Antycznej „Non scholae, sed vitae discimus”!

kariatydyI etap konkursu Wiedzy o Kulturze Antycznej „Non scholae, sed vitae discimus” odbędzie się w piątek 10.11. Zapraszam zainteresowane 3 osobowe drużyny na godz. 9.50 do sali nr 12. 

Podkarpacki Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Kulturze Antycznej „Non scholae, sed vitae discimus” od 9 lat organizowanyjest przez VI Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie oraz Zakład Historii Starożytnej i Orientalistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego pod Honorowym Patronatem Rektora UR, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie.

Konkurs ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli. Ma on charakter interdyscyplinarny i przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa podkarpackiego, wykazujących szczególne zainteresowanie kulturą antyczną.

Dziewięć najlepszych 3-osobowych drużyn po dwuetapowych, pisemnych eliminacjach zostaje zakwalifikowanych przez Komisją Konkursową do Finału. Eliminacje III stopnia mają charakter ustny i polegają na przygotowaniu „scenki rodzajowej” dotyczącej wybranej przez uczestników dziedziny życia w starożytności oraz udzieleniu odpowiedzi na wylosowane pytania. Finalistów ocenia jury, w skład którego wchodzą pracownicy naukowi rzeszowskich uczelni: dr hab. Piotr Berdowski (Instytut Historii UR) dr Maciej Milczanowski (WSIiZ), dr Michał Dzik (Instytut Archeologii UR) oraz mgr Renata Nowak (UR).

Laureaci Konkursu, obok dyplomów i nagród rzeczowych, otrzymali dodatkowe 20 punktów, jeśli wybiorą studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku: Historia, Kulturoznawstwo lub Archeologia.

K.Milcarek-Mróz

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.