MOTTO TYGODNIA

 Beatius est magis dare, quam accipere.
"Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu."
 Dzieje Apostolskie

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

office365info

Przyznano stypendia „Młody inżynier”

inzynierPrezydent Miasta Rzeszowa zatwierdził listę kwalifikacyjną uczniów ubiegających się o stypendia.
24 uczniów naszego liceum otrzymało stypendia w kwocie 300 zł lub 270 zł wypłacanej przez 9 miesięcy. Są to wszyscy uczniowie, w sprawie których wnioski złożyli wychowawcy klas.

Gratulacje!

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.