11listopada2coollogo com 105671451

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Zaloguj się

Nazwa użytkownika   Hasło   Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?  

Archiwum wiadomości

office365info

Stypendium Dyrektora Szkoły

 
Uczniowie Liceum, którzy w wyniku klasyfikacji semestralnej spełnią łącznie wymienione niżej kryteria, mogą ubiegać się o Stypendium Dyrektora Szkoły:
1. uzyskali średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,90 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku);
2. otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
3. wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej;
4. nie mają godzin nieusprawiedliwionych.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występują wychowawcy klas.
Życzymy powodzenia!
Szkolna Komisja Stypendialna

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.