Spotkanie z rodzicami

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami
odbędzie się 28 maja o godzinie 17.30