RODO

Pismo Dyrektora I Liceum, p. Piotra Wanata, do Rodziców i Uczniów w związku z wejściem w życie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

RODO.pdf