SZLAKIEM KARPACKICH ZIÓŁ- W POSZUKIWANIU TELEKIAE SPECIOSAE

region karpacki JPG
 logo interrego PL
 
 
 
 
 
 
 
 
I LO w Rzeszowie realizuje mikroprojekt: SZLAKIEM KARPACKICH ZIÓŁ- W POSZUKIWANIU TELEKIAE SPECIOSAE. Partner mikroprojektu Gimnazjum DH w Svidniku na Słowacji.
Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020”, nr INT/EK/KAR/1/II/A/0119.
Szczegółowe informacje w załącznikach. Zachęcamy do zapoznania się.

 STRESZCZENIE 2. PROJEKTU STRONA INTERNETOWA Kopia 1

STRESZCZENIE 2. PROJEKTU STRONA INTERNETOWA Kopia 2