Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

28 września ukazało się w Bazie konkurencyjności ogłoszenie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu TIK.  Na zamówienie dotyczące dostawy sprzętu do pracowni chemicznej, fizycznej i biologicznej nie wpłynęła żadna oferta.