MOTTO TYGODNIA 
Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit.
"Nie było wielkiego geniuszu
bez domieszki szaleństwa."
 Seneka Młodszy, De tranquillitate animi 17.10

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Zaloguj się

Nazwa użytkownika   Hasło   Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?  

Archiwum wiadomości

office365info

rekrutacja napis na glowna

Debata historyczna Klubu Debat!

debataKlub Debat 1 LO w Rzeszowie serdecznie zaprasza na historyczną debatę oksfordzką w piątek 12 października 2018 roku o godzinie 11.45 w sali nr 39.
Temat debaty brzmi Roman Dmowski był ważniejszym polskim politykiem niż Józef Piłsudski. Zainteresownaych serdecznie zapraszamy!
Debata odbędzie się w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Debata oksfordzka jest sformalizowanym rodzajem dyskusji, której podstawowym zadaniem jest wymiana myśli na temat postawionej tezy.

Debata toczy się wokół tezy. Jej uczestnikami są dwie 4-osobowe drużyny: jedna z nich staje po stronie propozycji, a jej zadaniem jest obrona tezy, druga drużyna – opozycja – ma za zadanie tezę obalić. O tym, po której stronie znajdzie się drużyna, decyduje losowanie przed debatą.

Debatę prowadzi marszałek, mówcy zabierają głos naprzemiennie: rozpoczyna mówca pierwszy po stronie propozycji, kończy mówca czwarty po stronie opozycji.

Każdy mówca ma na swoją wypowiedź 4 minuty, w trakcie których musi wypełnić swoją rolę:

I mówca – definiuje tezę, przedstawia strategię swojej drużyny, ew. rozpoczyna argumentację

II mówca – przedstawia argumentację swojej drużyny, może odnieść się do argumentacji strony przeciwnej

III mówca – zbija argumenty przeciwnika

IV mówca – podsumowuje argumentację swojej strony

Mówca drużyny przeciwnej ma prawo zgłosić pytanie bądź informację do prezentującego swoją wypowiedź mówcy, a mówca ma obowiązek przyjąć 2 zgłoszone pytania/informacje. Pytania/informacje muszą być maksymalnie krótkie i precyzyjne.

Informacje o debacie oksfordzkiej pochodzą ze strony: https://pamiec.pl/pa/edukacja/projekty-edukacyjne/ogolnopolskie/turniej-debat-historycz/materialy/18006,Debata-oksfordzka-w-edukacji-historycznej.html

 

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.