Wojewódzki konkurs antynikotynowy

Serdecznie zapraszam uczniów do udziału w Wojewódzkim Konkursie na plakat z hasłem antynikotynowym, którego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń wynikających z biernego i czynnego palenia. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie plakatu promującego zdrowy styl życia, wolny od uzależnień. Każda praca powinna mieć swój tytuł i być przygotowana w formacie A 3 / A 2. Proszę zapoznać się z regulaminem konkursu. Prace konkursowe wraz z drukami zgód i oświadczeń, proszę złożyć u pedagoga szkolnego do 10.05.2019 r.
Dorota Rakocy
Regulamin.pdf
Załącznik1.docx
Załacznik2.odt
Załacznik3.odt