MOTTO TYGODNIA 
Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit.
"Nie było wielkiego geniuszu
bez domieszki szaleństwa."
 Seneka Młodszy, De tranquillitate animi 17.10

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

office365info

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium

W dniu 19 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jednym z wyróżnionych uczniów został Kacper Motyka z klasy 3c.

Wyróżnionym pogratulowały wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch. Uroczystość poprowadzili uczniowie naszej szkoły: Joanna Macheta z klasy 1c oraz Jakub Chmiel z klasy 2d.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniowi szkoły maturalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Stypendium wypłacane jest ze środków budżetu państwa w dwóch ratach i wynosi łącznie 2 580 zł.

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.