Wyborcza o rankingu liceów

13 grudnia Gazeta Wyborcza Rzeszów pisze o rankingu rzeszowskich liceów ogólnokształcących:
Artykuł