MOTTO TYGODNIA 
Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere.
"Trzeba, abyś żył dla innych, jeśli chcesz żyć (z pożytkiem) dla siebie."
Lucius Annaeus Seneca
 
 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Zaloguj się

Nazwa użytkownika   Hasło   Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?  

Archiwum wiadomości

office365info

Oferta szkoleń dla uczniów IV kwartał 2020 r.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów

tel. 17 850 92 73, 17 850 92 76

Zajęcia grupowe organizowane w IV kwartale 2020 roku

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej realizuje warsztaty związane z rozwojem osobistym, sprawnym startem kariery zawodowej, umiejętnym poruszaniem się na rynku pracy oraz aktywnymi formami poszukiwania zatrudnienia. Uczestnikami zajęć mogą być osoby       bezrobotne/poszukujące       pracy,       uczniowie     szkół       ponadgimnazjalnych i studenci. Wszystkie usługi Centrum realizowane są bezpłatnie.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników i prowadzących zajęcia zaplanowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, zajęcia i warsztaty zostają zawieszone do chwili ustabilizowania się sytuacji związanej z pandemią koronawirusa COVID-19. O ich przywróceniu poinformujemy na stronie internetowej urzędu. Decyzja ta wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,   w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

PAŹDZIERNIK

1 października

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych KZZ

Diagnoza zainteresowań zawodowych przy pomocy wystandaryzowanego narzędzia badawczego, przydatna przed podejmowaniem wszelkich decyzji związanych z wyborem ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 30 września

pod nr tel. 17 850 92 73, 17 850 92 76, osobiście w siedzibie Centrum przy ulicy Naruszewicza 11 w Rzeszowie.

 

7 października

 

Peryskop – znajdź rynek pracy dla siebie

W programie: skuteczne metody i techniki poszukiwania zatrudnienia oraz zasady właściwego sposobu redagowania dokumentów aplikacyjnych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 6 października

pod nr tel. 17 850 92 73, 17 850 92 76, osobiście w siedzibie Centrum przy ulicy Naruszewicza 11 w Rzeszowie.

14 października

Dokumenty aplikacyjne krok po kroku

Porada grupowa dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, uczniów szkół średnich powyżej 18 roku życia, studentów.

Program zajęć podkreśla rolę właściwego przygotowania dokumentów aplikacyjnych w zdobywaniu zatrudnienia, przygotowuje do poprawnego przygotowania życiorysu i listu motywacyjnego w zakresie treści i szaty graficznej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 13 października

pod nr tel. 17 850 92 73, 17 850 92 76, osobiście w siedzibie Centrum przy ulicy Naruszewicza 11 w Rzeszowie.

21 października

Zatrudnienie w Unii Europejskiej

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych podjęciem   pracy w Unii Europejskiej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 20 października

pod nr tel. 17 850 92 73, 17 850 92 76, osobiście w siedzibie Centrum przy ulicy Naruszewicza 11 w Rzeszowie.

28 października

Narzędzie do badania kompetencji (NBK)

Diagnoza       poziomu       kompetencji       osobistych,       społecznych i   menadżerskich przydatna przy   podejmowaniu decyzji związanych   z wyborem zawodu, kierunku kształcenia lub szkolenia, przy poszukiwaniu pracy dostosowanej do posiadanych kompetencji, oraz przy planowaniu rozwoju kompetencji poszukiwanych przez pracodawców.

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 27 października

pod nr tel. 17 850 92 73, 17 850 92 76, osobiście w siedzibie Centrum

przy ulicy Naruszewicza 11 w Rzeszowie.

LISTOPAD

4 listopada

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych KZZ

Diagnoza zainteresowań zawodowych przy pomocy wystandaryzowanego narzędzia badawczego, przydatna przed podejmowaniem wszelkich decyzji związanych z wyborem ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 3 listopada.

pod nr tel. 17 850 92 73, 17 850 92 76, osobiście w siedzibie Centrum przy ulicy Naruszewicza 11 w Rzeszowie.


12 listopada

Zarządzanie sobą w czasie

Program dotyczy zasad umiejętnego wyznaczania celów, planowania, ustalania priorytetów, delegowania zadań, a także skutecznego radzenia sobie z tzw. pożeraczami czasu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 10 listopada

pod nr tel. 17 850 92 73, 17 850 92 76, osobiście w siedzibie Centrum przy ulicy Naruszewicza 11 w Rzeszowie.

18 listopada

Dokumenty aplikacyjne krok po kroku

Porada grupowa dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, uczniów szkół średnich powyżej 18 roku życia, studentów.

Program zajęć podkreśla rolę właściwego przygotowania dokumentów aplikacyjnych w zdobywaniu zatrudnienia, przygotowuje do poprawnego przygotowania życiorysu i listu motywacyjnego w zakresie treści i szaty graficznej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 17 listopada

pod nr tel. 17 850 92 73, 17 850 92 76, osobiście w siedzibie Centrum przy ulicy Naruszewicza 11 w Rzeszowie.

25 listopada

Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Grupowe zajęcia aktywizacyjne przygotowujące do efektywnej prezentacji własnej osoby, w tym w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia służą poznaniu podstawowych technik i zasad autoprezentacji, znaczenia tzw. mowy ciała w komunikacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 24 listopada

pod nr tel. 17 850 92 73, 17 850 92 76, osobiście w siedzibie Centrum przy ulicy Naruszewicza 11 w Rzeszowie.

GRUDZIEŃ

2 grudnia

Aktywnie z niepełnosprawnością

Zajęcia informacyjne kierowane do osób zainteresowanych podjęciem pracy zawodowej z uwzględnieniem szans i możliwości udzielanych przez instytucje wspierające.

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 1 grudnia

pod nr tel. 17 850 92 73, 17 850 92 76, osobiście w siedzibie Centrum przy ulicy Naruszewicza 11 w Rzeszowie.


 

9 grudnia

Peryskop – znajdź rynek pracy dla siebie

W programie: skuteczne metody i techniki poszukiwania zatrudnienia oraz zasady właściwego sposobu redagowania dokumentów aplikacyjnych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 8 grudnia

pod nr tel. 17 850 92 73, 17 850 92 76, osobiście w siedzibie Centrum przy ulicy Naruszewicza 11 w Rzeszowie.

16 grudnia

Zarządzanie sobą w czasie

Program dotyczy zasad umiejętnego wyznaczania celów, planowania, ustalania priorytetów, delegowania zadań, a także skutecznego radzenia sobie z tzw. pożeraczami czasu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 15 grudnia

pod nr tel. 17 850 92 73, 17 850 92 76, osobiście w siedzibie Centrum przy ulicy Naruszewicza 11 w Rzeszowie.

23 grudnia

Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Grupowe zajęcia aktywizacyjne przygotowujące do efektywnej prezentacji własnej osoby, w tym w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia służą poznaniu podstawowych technik i zasad autoprezentacji, znaczenia tzw. mowy ciała w komunikacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 22 grudnia

pod nr tel. 17 850 92 73, 17 850 92 76, osobiście w siedzibie Centrum przy ulicy Naruszewicza 11 w Rzeszowie.

30 grudnia

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych KZZ

Diagnoza zainteresowań zawodowych przy pomocy wystandaryzowanego narzędzia badawczego, przydatna przed podejmowaniem wszelkich decyzji związanych z wyborem ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 29 grudnia

pod nr tel. 17 850 92 73, 17 850 92 76, osobiście w siedzibie Centrum przy ulicy Naruszewicza 11 w Rzeszowie.


SPOTKANIA INFORMACYJNE

termin ustalany na bieżąco

„Kształcenie – Zawód – Kariera”

Spotkanie informacyjne dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka spotkania dotyczy m.in.: zawodów przyszłości, determinantów wyboru zawodu oraz etapów planowania drogi zawodowej. Spotkania odbywają się w terminach wcześniej ustalonych z pedagogiem lub wychowawcą klasy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt

pod nr tel. 17 850 92 73, 17 850 92 76, osobiście w siedzibie Centrum przy ulicy Naruszewicza 11 w Rzeszowie.

termin ustalany na bieżąco

„Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy”

Poznanie instytucji udzielających wsparcia na rynku pracy, nabycie praktycznej wiedzy nt. ich działalności oraz oferowanych form pomocowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt

pod nr tel. 17 850 92 73, 17 850 92 76, osobiście w siedzibie Centrum przy ulicy Naruszewicza 11 w Rzeszowie.

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.