360lecie 20180318coollogo com 105671451

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny Dorota Rakocy zaprasza uczniów i rodziców
od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 14

W razie konieczności możliwa inna godzina spotkania, po uprzednim umówieniu się.

telefon 17/7482827
dodatkowy kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Pedagog szkolny wspiera uczniów w rozwoju i pomaga im w pokonywaniu trudności. Pomaga uczniom z różnymi problemami np. emocjonalnymi, społecznymi ... W pracy stosuje podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Pedagog pomaga uczniom w rozpoznawaniu swoich mocnych stron.
Prowadzi warsztaty z zespołami klasowymi: zajęcia adaptacyjno – integracyjne, warsztaty z umiejętności radzenia sobie ze stresem, zajęcia na temat efektywnego uczenia się, zajęcia edukacyjne dotyczące poprawy relacji z otoczeniem np. poprawa komunikacji interpersonalnej.
Realizuje zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych. Przy współpracy z Komendą Miejska Policji w Rzeszowie przeprowadzane są zajęcia takie jak: „ Bezpieczeństwo i odpowiedzialność prawna nieletnich”, we współpracy z Centrum Leczenia Uzależnień „Moje bezpieczeństwo w sieci”.
Podejmuje działania interwencyjne, mediacyjne, negocjacyjne – w sytuacjach o podłożu wychowawczym.
Pedagog prowadzi spotkania Koła Wiedzy Psychologicznej dla wszystkich uczniów, którzy są zainteresowani doskonaleniem relacji interpersonalnych oraz samorozwojem. Podczas spotkań koła przygotowuje uczniów do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej. Więcej o spotkaniach Koła Wiedzy Psychologicznej: TUTAJ
Pedagog wspiera rodziców uczniów w zakresie diagnozy problemu dziecka i określeniu najlepszych dla dziecka form pomocy.
Przygotowuje wykłady wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców podczas ich spotkań z wychowawcami klas.
Pedagog jest przewodniczącą Komisji Stypendialnej w szkole.
 
Pedagog przygotowuje uczniów do konkursów:
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej
 
Pedagog koordynuje konkursy:
„Jestem OK.! – Nie palę”
Woj.Konkurs na plakat z hasłem antytytoniowym
 
Wykłady dla Rodziców uczniów naszego liceum, którzy pragną pomóc swojemu dziecku w spokojnym przejściu przez okres dojrzewania:
23.11.2017 r., g. 17:00, sala 21
"Jak w dobie cyfrowej dbać o relacje w rodzinie, jak "wyłączyć" dziecko z sieci."

18.01.2018r., g. 17.00, sala nr 21
"Jak chronić nastolatka przed uzależnieniami od środków psychoaktywnych."

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1591/1 

Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2 w Rzeszowie.

Przydatne linki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rzeszów

SPZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie 

Antynarkotykowy telefon zaufania, tel. 801 199 990, czynny codziennie 16:00-21:00, całkowity koszt rozmowy, jak za jeden impuls

Niebieska Linia (pomaga ofiarom przemocy w rodzinie) www.niebieskalinia.info tel. 0-801 12 00 02

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, tel. 116 111

Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.