MOTTO TYGODNIA
"Carpe diem quam minimum credula postero ."
"Korzystaj z chwili jak najmniej ufając przyszłości."
Quintus Horatius Flaccus Carmina I,11,8

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

fanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny Dorota Rakocy zaprasza uczniów i rodziców
od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 14

W razie konieczności możliwa inna godzina spotkania, po uprzednim umówieniu się.


telefon 17/7482827
dodatkowy kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Pedagog szkolny ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego.

Pedagog szkolny wspiera uczniów w zakresie:

- pomocy w pokonywaniu trudności
- rozwijania zdolności i zainteresowań
- doradztwa zawodowego - pomaga odnaleźć zainteresowania, określić predyspozycje zawodowe
- pomocy materialnej i stypendialnej
- zgłębiania tajników wiedzy psychologicznej
spotkania Koła Wiedzy Psychologicznej, przygotowanie uczniów do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy           Psychologicznej. Więcej TUTAJ

 

Pedagog prowadzi z zespołami klasowymi warsztaty tematyczne: integracyjne, rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne i grupowego doradztwa zawodowego. Zabezpiecza warsztaty z zakresu profilaktyki i doradztwa zawodowego prowadzone przez instytucje zewnętrzne.

Organizuje Szkolny Dzień Kariery. Więcej TUTAJ.

Organizuje spotkania z praktykami - przedstawicielami interesujących młodzież zawodów, w ramach cyklu "Zawód i pasja."

Pedagog szkolny wspiera rodziców uczniów w zakresie diagnozy problemu dziecka
i określeniu najlepszych dla dziecka form pomocy. Organizuje wykłady wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców podczas ich spotkań z wychowawcami klas.

 

Konkursy pod opieką pedagoga szkolnego:

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej

"Jestem OK! - Nie palę"

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:

Więcej: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000532

 

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.