MOTTO TYGODNIA
"Proprium ingenii humani est odisse, quem laeseris."
"Właściwe naturze ludzkiej jest nienawidzić tego, kogo się obraziło."
Gaius Cornelius Tacitus

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

fanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny Dorota Rakocy zaprasza uczniów i rodziców
od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 14

W razie konieczności możliwa inna godzina spotkania, po uprzednim umówieniu się.

telefon 17/7482827
dodatkowy kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Pedagog szkolny wspiera uczniów w rozwoju i pomaga im w pokonywaniu trudności. Udziela młodzieży pomocy dostosowanej do indywidualnych potrzeb.
Pracuje z uczniami indywidualnie a także prowadzi warsztaty z zespołami klasowymi.
Prowadzi spotkania Koła Wiedzy Psychologicznej dla wszystkich uczniów, którzy są zainteresowani doskonaleniem relacji interpersonalnych oraz samorozwojem. Więcej TUTAJ
Pedagog organizuje inspirujące młodzież spotkania takie jak Dzień Kariery TUTAJ czy Zawód i pasja. Współpracuje z instytucjami w realizacji zadań np. z profilaktyki.
Pedagog wspiera rodziców uczniów w zakresie diagnozy problemu dziecka i określeniu najlepszych dla dziecka form pomocy.
Przygotowuje wykłady wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców podczas ich spotkań z wychowawcami klas.
Pedagog jest przewodniczącą Komisji Stypendialnej w szkole.

Konkursy pod opieką pedagoga szkolnego:
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej
„Jestem OK.! – Nie palę”

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1591/1 

 

Ośrodki, w których można uzyskać pomoc specjalistyczną:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rzeszów

SPZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie 

 Niebieska Linia (pomaga ofiarom przemocy w rodzinie) www.niebieskalinia.info tel. 0-801 12 00 02

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.