MOTTO TYGODNIA 
Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere.
"Trzeba, abyś żył dla innych, jeśli chcesz żyć (z pożytkiem) dla siebie."
Lucius Annaeus Seneca
 
 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Archiwum wiadomości

office365info

Pedagog szkolny

Dorota Rakocy, pedagog szkolny

Na czas trwania zdalnego nauczania pedagog szkolny Dorota Rakocy udziela pomocy online.
Proszę o informację o potrzebie rozmowy online MS Teams lub telefonicznej przez dziennik elektroniczny oraz o bezpośrednie połączenie online MS Teams.

Życzę zdrowia wszystkim uczniom i Rodzicom oraz Opiekunom uczniów.

Zapraszam uczniów i rodziców w poniedziałek w godzinach 8.00 -12.00 i od wtorku do piątku
w godzinach 9–13.

W razie konieczności możliwa inna godzina spotkania, po uprzednim umówieniu się.
Pokój nr 7, parter. Telefon 17/7482827
Dodatkowy kontakt jest możliwy za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Od 1995 roku pracuję z młodzieżą w I LO w Rzeszowie, poznaję jej problemy i służę pomocą w budowaniu rozwiązań. Wspieram rodziców i opiekunów uczniów w tym zakresie.

Pomagam uczniom
- zrozumieć siebie
- radzić sobie ze stanami emocjonalnymi
- poprawić lub budować relacje z innymi
- pokonać kryzysy rozwojowe i sytuacyjne
- skuteczniej funkcjonować
- poprawić efektywność uczenia się
- rozwijać zainteresowania

Od 1999 roku prowadzę w liceum Koło Wiedzy Psychologicznej. Podczas spotkań, młodzież poszerza wiedzę psychologiczną i poznaje szeroki zakres jej zastosowań, uzyskuje wiedzę na temat eksperymentów psychologicznych, emocji, radzenia sobie ze stresem, wybranych zaburzeń psychicznych, poznaje lepiej siebie i innych ludzi, wymienia myśli w serdecznej atmosferze, naturalnie rozwija umiejętności komunikacji i nawiązywania relacji interpersonalnych. Spotkania Koła przygotowują także chętnych do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej,
mamy w nim sukcesy. Wśród absolwentów naszego Koła są studenci psychologii. Więcej można przeczytać: https://www.1lo.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=56:kolo-
psychologiczne&catid=15&Itemid=294

 

Serdecznie zapraszam

Dorota Rakocy, pedagog szkolny


Wykaz osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie, ul. T. Rejtana 3, tel. 17 748 38 00

Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie dla Rodziców uczniów, uczniów i wychowawców, organizowany jest online - telefonicznie tel. 17.7483806, e-mail: mciwinska@edu.erzeszow.pl, w terminach: 18.11.2020, 16.12.2020,13.01.2021, 17.02.2021 w godz. 16-18. Osobą opiekującą się naszą szkołą jest p. Monika Ciwińska.

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej, ul. W. Skubisza "Pingwina" 4, Rzeszów, tel. 17 863 53 89

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, tel. 116 111

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, ul. Hetmańska 21, Rzeszów, tel. 17 853 52 81

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży ul. Lwowska 60, Rzeszów, tel. 178 664 392

Kliniczny Oddział Psychiatrii dla dzieci i młodzieży, Centrum Medyczne w Łańcucie, ul. Paderewskiego 5, Sekretariat/Rejestracja tel. 17 22 40 132

Centrum Leczenia Uzależnień, ul. Kochanowskiego 17, Rzeszów, tel.17 858 11 81

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, ul. Siemieńskiego 17, Rzeszów, tel. 17 861 16 40, 17 861
11 744, 17 786 30 06

Niebieska Linia (pomaga ofiarom przemocy w rodzinie) www.niebieskalinia.info tel. 0-801 12 00 02

Bezpłatna linia wsparcia po stracie bliskich Tel. 800-108-108

Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

telefony zaufania

 

Plakat informacyjny 1

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.