11listopada2coollogo com 105671451

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Zaloguj się

Nazwa użytkownika   Hasło   Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?  

Archiwum wiadomości

office365info

Ogłoszenie

23 października ukazało się w Bazie konkurencyjności Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy doposażenia do pracowni chemicznej, fizycznej i biologicznej  w ramach projektu "Kształcimy nowocześnie  - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum".

Ogłoszenie

„Kształcimy nowocześnie – doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum”

 

2 barwy rp poziom bez ramki rgb3 podkarpackie przestrzen otwarta4 EU EFS rgb 1 1FE Program Regionalny rgb 1

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie realizuje projekt: „Kształcimy nowocześnie – doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum”

Cel projektu:
Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie aktywnych metod nauczania, metody eksperymentu i korzystania z narzędzi TIK. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce dydaktycznej i sprzęt TIK.

Wartość projektu: 986 688,55 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 838 685,26 PLN

Anulowanie ogłoszenia

23 października anulowano w Bazie konkurencyjności Zapytanie ofertowe dotyczące doposażenia pracowni chemicznej, fizycznej i biologicznej.

Ogłoszenie wyników i kolejne zapytanie ofertowe

17 października w bazie konkurecyjności ukazała się informacja o braku rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego z dnia 28 września na doposażennie bazy dydaktycznej I Liceum.

Jednocześnie ponowiono po raz trzeci Zapytanie ofertowe na doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum w ramach Projektu "Kształcimy nowocześnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum".

Link do ogłoszenia TUTAJ

Szkolenia z TIK dla nauczycieli

5 października rozpoczęła się realizacja szkoleń 3 części szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu "Kształcimy nowocześnie – doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum”. Wykorzystania TIK w nauczaniu oraz ich włączanie w proces nauczania.

• liczba uczestników: 35 osób
• liczba grup: 4 
• liczba godzin zajęć: 40 

Szkolenia dla nauczycieli

5 października rozpoczęło się dla nauczycieli  szkolenie nr 2 dotyczące prowadzenia zajęć z przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą eksperymentu, w ramach programu wspierania szkół w zakresie zwiększania udziału zajęć realizowanych metodą eksperymentu.

W szkoleniu biorą udział wszyscy nauczyciele przedmiotów matematyczno przyrodniczych z I Liceum.
Liczba godzin zajęć: 32.

Promocja projektu

29 września z okazji Jubileuszu 360-lecia szkoły prezentowany był rollup informujący o projekcie "Kształcimy nowocześnie- doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum" realizowanym przez naszą szkołę.

360lecie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

28 września ukazało się w Bazie konkurencyjności ogłoszenie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu TIK.  Na zamówienie dotyczące dostawy sptzętu do pracowni chemicznej, fizycznej i biologicznej nie wpłynęła żadna oferta.

Rozpoczęcie szkoleń dla nauczycieli

15 września w I Liceum rozpoczęły się szkolenia nauczycieli w ramach projektu "Kształcimy nowocześnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum". Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji u nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.

W ramach realizacji Projektu do 10 grudnia zostaną przeprowadzone następujące szkolenia (moduły szkoleniowe):
1. Szkolenie dotyczące aktywizujących metod w nauczaniu – jako sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych,
2. Szkolenie dotyczące prowadzenia zajęć z przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą eksperymentu w ramach programu wspierania szkół w zakresie zwiększania udziału zajęć realizowanych metodą eksperymentu,
3.  Szkolenie dotyczące wykorzystania TIK w nauczaniu oraz ich włączania w proces nauczania w ramach program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów oraz zwiększania udziału TIK w procesie kształcenia.

Czytaj więcej: Rozpoczęcie szkoleń dla nauczycieli

Ogłoszenie dotyczące dostawy sprzętu

7 września w Bazie konkurencyjności umieszczono ogłoszenie dotyczące doposażenia I LO w sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK w ramach realizacji projektu "Kształcimy nowocześnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum w Rzeszowie".

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie wyników

24 sierpnia w Bazie konkurencyjności umieszczono informację o rozstrzygnięciu ofert na szkolenie dla nauczycieli I Liceum.

Link do Bazy konkurencyjności

Ogłoszenie dotyczące szkolenia

28 sierpnia w Bazie konkurencyjności ukazało się ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla nauczycieli I Liceum.

Ogłoszenie

Ze względu na zmianę warunków ogłoszenie 5 września anulowano.

Ogłoszenie

W związku z realizacją projektu  „Kształcimy nowocześnie – doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum”   w Bazie konkurencyjności ukazało się ogłoszenie dotyczące szkoleń dla nauczycieli. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie 3 szkoleń dla nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego. Celem zamówienia jest podniesienie kompetencji nauczycieli.

Strona ogłoszenia: Baza konkurencyjności

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.