MOTTO TYGODNIA
"Cum recte vivis, ne cures verba malorum."
"Kiedy żyjesz uczciwie, nie dbaj o słowa złych ludzi ."
Marcus Portius Cato Uticensis 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

fanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

Stypendia

Program ADAMED SmartUP

Programu naukowo-edukacyjny skierowany jest do szczególnie utalentowanej młodzieży. Uczestnicy mogą ubiegać się o wyjazd na innowacyjny obóz naukowy, a najzdolniejsi mają również szansę starać się o stypendia naukowe. Więcej informacji o programie w załączniku i na stronie internetowej programu.
adamedsmartup.pl/o-programie

Stypendium w Babson College

Oferta dedykowana jest dla maturzystów w roku szkolnym 2017/2018.
Stypendium umożliwia studiowanie w Babson College, jednej z najlepszych amerykańskich uczelni przedsiębiorczości (www.babson.edu), która znajduje się w Wellesley, Massachusetts, 20 kilometrów od Bostonu. Uczelnia od 15 lat znajduje się w rankingu najlepszych amerykańskich programów studiów biznesowych.
Fundacja Kronospan (www.kronospanfoundation.org) pokrywa wszystkie koszty związane z 4-letnim okresem studiowania w Babson College (USA), w tym czesne, zakwaterowanie, podręczniki, ubezpieczenie zdrowotne oraz transport z/do USA. Koszt oferowanego stypendium wynosi 250 000 USD. Po ukończeniu 4- letnich studiów student uzyskuje tytuł licencjata.
Aby aplikować o stypendium należy założyć konto na stronie internetowej: www.scholarship.kronospanfoundation.org oraz złożyć dokumenty wymagane dokumenty. Czas składania aplikacji mija 12 września 2017r.

Rekrutacja do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem.
Etapy rekrutacji do programu pomocy wybitnie zdolnym:
1. Należy wpisać dane nowego kandydata w formularzu na stronie internetowej do 25 czerwca.
2. Należy przesłać drogą elektroniczną kompletny wniosek (list, prace, dyplomy, rekomendacje) do 10 lipca.
 
Pedagog szkolny, p. Dorota Rakocy, jak co roku, zaprasza na rozmowę uczniów zainteresowanych przystąpieniem do Funduszu.
 
Czytaj więcej: fundusz.org
 

Talenty - Fundusz Stypendialny

Dla uczniów i studentów, którzy są ciekawi świata, mają pasję, talent i chcą go rozwijać, są zaangażowani w działalność społeczną. Fundusz oferuje stypendia, warsztaty edukacyjne, specjalistyczne konsultacje i spotkania integracyjne, wsparcie rzeczowe, spotkania i wyjazdy szkoleniowe. Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2017/18 wraz z nowymi formularzami wniosków, zostaną udostępnione 30 marca 2017r.
Wnioski o stypendia należy wysłać pocztą do 30 czerwca br.
 
Więcej informacji na: www.fundusz-talenty.pl

Stypendia Fundacji Fabryki Marzeń

fm

Fundacja niesie pomoc uzdolnionym dzieciom i młodzieży, których trudna sytuacja życiowa / rodzinna stanowi barierę w rozwoju talentu. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
1) pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 2000 zł netto,
2) wykazują ponadprzeciętne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia (nauka, sport, kultura itp.).

Więcej informacji >>> TUTAJ <<<

Nauka w Austrii i Wielkiej Brytanii – stypendia

indeksKonkurs stypendialny Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego do międzynarodowych szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii. Stypendia pokrywają do 100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Nauka wszkołach prywatnych kończy się brytyjską maturą A-Levels lub maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB).

Czytaj więcej >>> TUTAJ <<<

Zasiłki szkolne

Pedagog szkolny Dorota Rakocy przypomina uczniom i ich Rodzicom o możliwości skorzystania z zasiłku szkolnego w przypadku nagłych okoliczności losowych, które mają wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny.

Szczegółowe informacje >>> TUTAJ <<<

Informacja dla stypendystów i ich opiekunów dydaktycznych

Bieżące informacje dla stypendystów i ich opiekunów dydaktycznych dotyczące realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017” znajdują się na stronie internetowej: podkarpackie.edu.pl
Do 7 lipca br. opiekunowie dydaktyczni składają sprawozdania z realizacji IPR w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego. Wszelkie wątpliwości można wyjaśniać w: Oddziale nauki i projektów unijnych, ul. płk. L. Lisa - Kuli 13 w Rzeszowie, tel. 17/747 59 43, (42,41,40,35,30).

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.