– Ludolfina, stała Archimedesa, czyli „podziwu godna liczba Pi”

Liczba Pi

Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe
pięć dziewięć dwa, ponieważ nigdy się nie kończy.
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem,
osiem dziewięć obliczeniem,
siedem dziewięć wyobraźnią,
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
cztery sześć do czegokolwiek
dwa sześć cztery trzy na świecie. (…)

(Fragment wiersza Wisławy Szymborskiej)

W dniu 14 marca na całym świecie obchodzone jest święto liczby π (3,14159265…). Z okazji tego święta Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej zaprosił młodzież szkół średnich na wykłady i pokazy z zakresu nauk ścisłych. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie klas matematyczno-fizycznych naszego liceum: 1c i 3c pod opieką p. A. Rzeczycy-Słysz i p. A. Błahut. Uczestnicy wydarzenia poznali niesamowitą historię odkrywania kolejnych rozwinięć liczby Pi, którą opowiedział dr Krzysztof Piejko w wykładzie inauguracyjnym pt. „Stała Archimedesa, czyli podziwu godna liczba π”. Po wykładzie rozpoczęły się zajęcia w mniejszych grupach: pokazy doświadczeń i wykłady z zakresu fizyki i matematyki.

Liczba Pi bywa nazywana stałą Archimedesa, bo to właśnie ten grecki filozof przyrody i matematyk w III wieku p.n.e. określił wartość liczby Pi z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku 3,14 (jest to najczęściej stosowane w obliczeniach przybliżenie tej liczby). Ludolfina to inne słynne określenie liczby Pi, pochodzi od imienia matematyka Ludolpha van Ceulena, który całe życie poświęcił na wyznaczenie wartości tej liczby i udało mu się określić ją z dokładnością do 35 cyfr po przecinku. Przez lata, kolejni pasjonaci odkrywali coraz to dokładniejsze rozwinięcia liczby Pi.  Obecnie, dzięki komputerom, znamy je  z dokładnością do 62,8 biliona cyfr po przecinku.

Pokochasz naszą szkołę: rzetelność, doświadczenie, skuteczność

Back to top