– Pierwszy sejmik uczniowski w roku szkolnym 2023/2024

Pierwszy sejmik uczniowski w roku szkolnym 2023/2024 zebrał się w piątek 17 listopada. Przewodniczący samorządu uczniowskiego, Mikołaj Pączek, zaprezentował plan działań na cały rok szkolny, który jest stale dostępny u członków SU.
W pierwszej części spotkania doszło do dwóch głosowań: na temat zmiany regulaminu Karty Aktywnego Ucznia oraz wprowadzenia zmian w regulaminie Samorządu Uczniowskiego. Oba głosowania zostały pozytywnie zaopiniowane przez sejmik uczniowski.
Następnie zaczęła się właściwa część otwartych obrad sejmiku. Padały głównie pytania na temat szczegółów wcześniej omawianych kwestii, które dotyczyły np. ceny dyskoteki, kwestii ocen poprawianych oraz terminu wprowadzenia Kart Aktywnego Ucznia. Poruszono kwestie dotyczące zastępstw pojawiających się na pierwszych lub ostatnich lekcjach. Przewodniczący i zastępcy klas zostali także poproszeni o rzetelne przekazywanie informacji z grupy samorządu na grupy klasowe.
Obrady sejmiku zakończyły się brawami, a na wszystkie pytania zostały udzielone odpowiedzi i porady.

Pokochasz naszą szkołę: rzetelność, doświadczenie, skuteczność

Back to top