2e
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
L0 7:10- 7:55          
L1 8:00- 8:45       j.niemiecki #o23 j.angielski-1/2 #o11
L2 8:50- 9:35   j.angielski-1/2 #o11
j.niemiecki #o22
religia MP F36 j.niemiecki #o23 wos 41
L3 9:45-10:30 j.niemiecki #o21
j.angielski-2/2 #o12
j.angielski-1/2 #o11
j.niemiecki #o22
u_j.łac.med. KM F36 historia PW 34 r_chemia EW 4
L4 10:40-11:25 j.niemiecki #o21
j.angielski-2/2 #o12
fizyka AK 34 biologia KD F36 r_biologia KD 14 chemia-1/2 EW 1
biologia-2/2 KD 14
L5 11:35-12:20 historia PW 34 matematyka BO 13 geografia KS F36 j.polski MB 38 biologia-1/2 KD 14
chemia-2/2 EW 1
L6 12:40-13:25 chemia EW 4 r_biologia-1/2 KD 14
informatyka-2/2 MA k2
godz.wych EW F36 j.polski MB 38 matematyka BO 16
L7 13:35-14:20 matematyka BO 14 informatyka-1/2 MA k2
r_chemia-2/2 EW 4
wf-1/2 @
wf-2/2 CU @
u_matematyka BO 16 j.polski MB 38
L8 14:25-15:10 matematyka BO 14 r_chemia-1/2 EW 4
r_biologia-2/2 KD 14
wf-1/2 s7
wf-2/2 CU s8
j.angielski-2/2 #o12 przedsięb. FD 34
L9 15:15-16:00 j.polski MB 38   wf-1/2 s7
wf-2/2 CU s8
   
L10 16:05-16:55 geografia KS 22        
Drukuj plan
wygenerowano 30.08.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum