3al
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
L0 7:10- 7:55   historia WP 41 u_j.łac.pr.r-1/2 KM 12   wf-1/2 s3
wf-2/2 PB s4
L1 8:00- 8:45 j.angielski-1/2 #x11
j.niemiecki #x22
religia MP k2 matematyka TC 16 r_j.polski Mi 22 wf-1/2 s3
wf-2/2 PB s4
L2 8:50- 9:35 j.angielski-1/2 #x11
j.niemiecki #x22
informatyka-1/2 DB k1
informatyka-2/2 MA k2
r_wos WP 4 biologia PI 13 wf-1/2 s3
wf-2/2 PB s4
L3 9:45-10:30 j.polski Mi 22 r_wos WP 41 r_historia WP 4 r_historia WP 42 matematyka TC 16
L4 10:40-11:25 fizyka AK 24 j.polski Mi 22 j.polski Mi 22 fizyka AK 34 j.polski Mi 22
L5 11:35-12:20 godz.wych Mi 22 przedsięb. FD 12 j.niemiecki #x21
j.angielski-2/2 #x12
chemia EB 4 r_j.polski Mi 22
L6 12:40-13:25 matematyka TC 16 j.angielski-2/2 #x12 j.niemiecki #x21
j.angielski-2/2 #x12
r_wos WP 21 j.hiszpański #x23
L7 13:35-14:20 geografia KS 22     j.angielski-1/2 #x11
u_j.łac.pr.r-2/2 KM 12
j.hiszpański #x23
L8 14:25-15:10 historia WP 34        
Drukuj plan
wygenerowano 30.08.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum