3cl
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
L0 7:10- 7:55   religia MP 13 r_informat.-2/2 DB k1   informatyka-1/2 DB k1
L1 8:00- 8:45 j.angielski-1/2 #x11
j.niemiecki #x22
historia WP 41 r_informat.-2/2 DB k1 fizyka AB 24 r_informat.-1/2 DB k1
L2 8:50- 9:35 j.angielski-1/2 #x11
j.niemiecki #x22
przedsięb. FD 22 j.polski Mi 22 r_fizyka AB 24 chemia EB 4
L3 9:45-10:30 r_matematyka AR 40 fizyka AB 24 j.polski Mi 22 geografia IL 21 biologia KD 14
L4 10:40-11:25 j.polski Mi 22 r_fizyka AB 24 r_matematyka AR 40 historia WP 10 matematyka AR 13
L5 11:35-12:20 wf-1/2 CU s8
wf-2/2 MK s7
godz.wych AB 44 j.niemiecki #x21
j.angielski-2/2 #x12
j.polski Mi 22 matematyka AR 38
L6 12:40-13:25 wf-1/2 CU s8
wf-2/2 MK s7
r_informat.-1/2 DB k1
j.angielski-2/2 #x12
j.niemiecki #x21
j.angielski-2/2 #x12
matematyka AR 16 j.hiszpański #x23
L7 13:35-14:20 wf-1/2 CU s8
wf-2/2 MK s7
r_informat.-1/2 DB k1   j.angielski-1/2 #x11
informatyka-2/2 DB k1
j.hiszpański #x23
L8 14:25-15:10 r_informat.-2/2 DB k1        
Drukuj plan
wygenerowano 30.08.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum