2b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
L0 7:10- 7:55     przedsięb. FD F37    
L1 8:00- 8:45     godz.wych FD F37 j.niemiecki #o23 j.angielski-1/2 #o11
L2 8:50- 9:35   j.angielski-1/2 #o11
j.niemiecki #o22
chemia EB F37 j.niemiecki #o23 matematyka AR 14
L3 9:45-10:30 j.niemiecki #o21
j.angielski-2/2 #o12
j.angielski-1/2 #o11
j.niemiecki #o22
religia MP F37 j.polski Mi 22 r_wos WP 41
L4 10:40-11:25 j.niemiecki #o21
j.angielski-2/2 #o12
matematyka AR 17 historia KM F37 chemia EB 4 r_wos WP 41
L5 11:35-12:20 informatyka-1/2 MA k2
informatyka-2/2 KK k1
fizyka AK 34 biologia KD F37 wf-1/2 FD @
wf-2/2 PB @
historia KM 12
L6 12:40-13:25 j.polski Mi 22 r_geografia KS 21 matematyka AR F37 wf-1/2 FD s7
wf-2/2 PB s8
j.polski Mi 22
L7 13:35-14:20 r_angielski-1/2 AD 12
r_angielski-2/2 WT 1
geografia KS 21 matematyka AR F37 wf-1/2 FD s7
wf-2/2 PB s8
j.polski Mi 22
L8 14:25-15:10 geografia KS 22 filozofia 39   j.angielski-2/2 #o12  
L9 15:15-16:00 r_geografia KS 22 biologia KD 14      
L10 16:05-16:55 wos WP 34        
Drukuj plan
wygenerowano 30.08.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum