13 biol
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
L0 7:10- 7:55   MP 3cl religia
    PI 3el-2/2 r_biologia
L1 8:00- 8:45   PI 1e-1/2 r_biologia
PI 1e r_biologia
PI 1d biologia
PI 3el-1/2 r_biologia
L2 8:50- 9:35   PI 1e-2/2 r_biologia
PI 1e u_lab.med.
PI 3al biologia
EW 1c chemia
L3 9:45-10:30 WA 1b godz.wych
MA 1e fizyka
PI 4es-1/2 r_biologia
PI 3el biologia
EB 2a chemia
L4 10:40-11:25 PI 3bl biologia
TO 3bl historia
PI 4es-2/2 r_biologia
LS 1d hit
AR 3cl matematyka
L5 11:35-12:20 PI 2c biologia
BO 2e matematyka
PI 1a biologia
PI 2c biologia
BO 3el u_matematyka
L6 12:40-13:25 PI 3el r_biologia
AD 3bl-2/2,3cl-2/2,3dl-2/2,3el-2/2,3al-2/2 j.angielski
PI 2a biologia
GG 4bs-1/2,4cs-1/2,4ds-1/2,4es-1/2,4as-1/2,4fs-1/2 j.angielski
MP 2c religia
L7 13:35-14:20 WP 3el historia
AD 1a-2/2 j.angielski
     
L8 14:25-15:10 PI 4es r_biologia
AD 1a-2/2 j.angielski
     
L9 15:15-16:00 PI 2a biologia
       
Drukuj plan
wygenerowano 30.08.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum