3al
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
L0 7:10- 7:55 wf-1/2 IP s1
wf-2/2 BA s2
j.angielski-1/2 #x11   j.angielski-2/2 #x12  
L1 8:00- 8:45 wf-1/2 IP s1
wf-2/2 BA s2
j.angielski-1/2 #x11   j.hiszpański #x21
j.angielski-2/2 #x12
 
L2 8:55- 9:40 j.polski MB 38 u_wopp WP 41 religia PJ 21 r_historia WP 16 u_j.łac.pr.r-1/2 KM 12
L3 9:50-10:35 j.polski MB 38 u_przyroda AK 24 matematyka BO 16 r_historia WP 16 u_j.łac.pr.r-1/2 KM 12
j.hiszpański-2/2 #x24 44
L4 10:50-11:35 religia PJ 22 j.polski MB 38 r_j.polski MB 38 r_j.polski MB 38 r_j.polski MB 38
L5 11:45-12:30 r_historia WP 41 j.polski MB 38 u_wopp WP 38 r_j.polski MB 38 matematyka BO 16
L6 12:35-13:20 r_historia WP 41 matematyka BO 16 wf-1/2 IP s2
wf-2/2 BA s1
u_przyroda AK 14 matematyka BO 16
L7 13:25-14:10   godz.wych MB 38   j.hiszpański #x23
u_j.łac.pr.r-2/2 KM 12
 
L8 14:15-15:00   j.hiszpański #x22   u_j.łac.pr.r-2/2 KM 12  
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-26
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum