2bl
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
L0 7:10- 7:55       wf-1/2 MK s1
wf-2/2 WM s2
 
L1 8:00- 8:45 r_j.polski Mi 22     wf-1/2 MK s1
wf-2/2 WM s2
j.niemiecki #o21
j.angielski-2/2 #o12
L2 8:55- 9:40 r_j.polski Mi 22   matematyka BO 16 religia PJ 12 j.niemiecki #o21
j.angielski-2/2 #o12
L3 9:50-10:35 r_wos PW 34 j.angielski-2/2 #o12 r_wos PW 34 j.polski Mi 22 kultura Mi 22
L4 10:50-11:35 u_przyroda PI 13 r_historia WP 41 r_wos PW 34 r_j.polski Mi 22 r_historia WP 14
L5 11:45-12:30 wf-1/2 MK s1
wf-2/2 WM s2
r_historia WP 41 godz.wych Mi 22 r_j.polski Mi 22 r_historia WP 14
L6 12:35-13:20 j.angielski-1/2 #o11
j.niemiecki #o22
j.polski Mi 22 u_przyroda PI 13 matematyka BO 16 j.polski Mi 22
L7 13:25-14:10 j.angielski-1/2 #o11
j.niemiecki #o22
matematyka BO 16 religia PJ 24   j.polski Mi 22
L8 14:15-15:00   matematyka BO 16 j.angielski-1/2 #o11
j.niemiecki #o24
  matematyka BO 16
L9 15:05-15:50     j.niemiecki #o24    
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-26
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum