42
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
L0 7:10- 7:55   GG 3bl-1/2,3cl-1/2,3dl-1/2,3el-1/2,3fl-1/2,3al-1/2 j.angielski
  GG 3bl-2/2,3cl-2/2,3dl-2/2,3el-2/2,3fl-2/2,3al-2/2 j.angielski
 
L1 8:00- 8:45   GG 3bl-1/2,3cl-1/2,3dl-1/2,3el-1/2,3fl-1/2,3al-1/2 j.angielski
  GG 3bl-2/2,3cl-2/2,3dl-2/2,3el-2/2,3fl-2/2,3al-2/2 j.angielski
 
L2 8:55- 9:40 MJ 3dl-2/2 r_angielski
    JM 1bl,1cl,1el,1fl,1dl j.hiszpański
 
L3 9:50-10:35 MJ 3dl-2/2 r_angielski
GG 2al-2/2,2bl-2/2,2cl-2/2,2dl-2/2,2el-2/2,2fl-2/2 j.angielski
GG 2dl-1/2 r_angielski
IS 1al-1/2,1bl-1/2,1cl-1/2,1dl-1/2,1el-1/2,1fl-1/2 j.angielski
GG 1al-2/2,1bl-2/2,1cl-2/2,1dl-2/2,1el-2/2,1fl-2/2 j.angielski
L4 10:50-11:35 MM 1al-1/2,1bl-1/2,1cl-1/2,1dl-1/2,1el-1/2,1fl-1/2 j.angielski
WW 1el godz.wych
GG 2dl-1/2 r_angielski
IS 1al-1/2,1bl-1/2,1cl-1/2,1dl-1/2,1el-1/2,1fl-1/2 j.angielski
GG 1al-2/2,1bl-2/2,1cl-2/2,1dl-2/2,1el-2/2,1fl-2/2 j.angielski
L5 11:45-12:30 MM 1al-1/2,1bl-1/2,1cl-1/2,1dl-1/2,1el-1/2,1fl-1/2 j.angielski
WW 1bl e_dla_bezp
AD 3cl-2/2 u_j.ang.tech
AD 2cl-1/2 u_j.ang.tech
IS 3cl-1/2 u_j.ang.tech
L6 12:35-13:20 GG 2al-1/2,2bl-1/2,2cl-1/2,2dl-1/2,2el-1/2,2fl-1/2 j.angielski
JM 1bl,1cl,1el,1fl,1dl j.hiszpański
GG 1al-2/2,1bl-2/2,1cl-2/2,1dl-2/2,1el-2/2,1fl-2/2 j.angielski
  AD 2cl-1/2 u_j.ang.tech
L7 13:25-14:10 GG 2al-1/2,2bl-1/2,2cl-1/2,2dl-1/2,2el-1/2,2fl-1/2 j.angielski
JM 1bl,1cl,1el,1fl,1dl j.hiszpański
GG 1al-2/2,1bl-2/2,1cl-2/2,1dl-2/2,1el-2/2,1fl-2/2 j.angielski
   
L8 14:15-15:00   JM 3al,3bl,3cl,3dl,3el,3fl j.hiszpański
GG 2al-1/2,2bl-1/2,2cl-1/2,2dl-1/2,2el-1/2,2fl-1/2 j.angielski
   
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-26
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum