1al
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
L0 7:10- 7:55 matematyka TC 16   wf-1/2 IP s1
wf-2/2 BA s2
   
L1 8:00- 8:45 religia PJ 14 geografia IL 21 wf-1/2 IP s1
wf-2/2 BA s2
   
L2 8:55- 9:40 wf-1/2 IP s1
wf-2/2 BA s2
historia WP 4 matematyka TC 13 j.angielski-1/2 #j11  
L3 9:50-10:35 j.polski Mi 22 wos WP 21 przedsięb. 21 j.angielski-1/2 #j11
j.niemiecki #j22
j.angielski-2/2 #j12
L4 10:50-11:35 j.angielski-1/2 #j11
j.niemiecki #j22
j.polski Mi 22 informatyka-1/2 DB k1
chemia-2/2 LM 1
matematyka TC 16 j.niemiecki #j21
j.angielski-2/2 #j12
L5 11:45-12:30 j.angielski-1/2 #j11
j.niemiecki #j22
j.polski Mi 22 chemia-1/2 LM 1
informatyka-2/2 DB k1
kultura KM 12 religia PJ 44
L6 12:35-13:20   chemia LM 4 j.niemiecki #j21
j.angielski-2/2 #j12
przedsięb. 34 historia WP 24
L7 13:25-14:10   e_dla_bezp WW 4 j.niemiecki #j21
j.angielski-2/2 #j12
j.polski Mi 22 godz.wych WP 24
L8 14:15-15:00       biologia PI 13  
Drukuj plan
wygenerowano 2019-04-24
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum